Onze coördinatoren

Dit is het overzicht van coördinatoren Loopbaan- en Talentontwikkeling. Meer informatie of heb je een vraag over onze dienstverlening? Of hoe je een afspraak kunt maken met een van onze loopbaanadviseurs? We adviseren en ondersteunen ook management, leidinggevenden en HR-professionals op het gebied van (duurzame) inzetbaarheid, loopbaan en mobiliteit. Neem dan contact op met een coördinator.

Bekijk per organisatie bij wie je terecht kunt.

Ministeries (inclusief organisatieonderdelen)

Ministerie van Algemene Zaken

Imre Morsink; 06 - 3100 6981

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Amella Dulovic, 06 - 5018 6445

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nicole van Driel: 06 - 4697 8278

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Brenda Akoma; 06 - 4813 2678

Ministerie van Financiën

Imre Morsink; 06 - 3100 6981

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hennie Vis; 06 - 5076 8421

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Fredeleen Galjart; 06 - 5548 3097

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brenda Akoma; 06 - 4813 2678

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Margo Scholtes; 06 - 2110 7506

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Marit Meertens; 06 - 5045 2319

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (inclusief RIVM, IGJ, aCBG, CCMO, CIBG, DUS- I, GR, NL SR, Pd-Alt, RVS en SCP)

Jan Bos; 06 - 5073 8487

Hoge Colleges van Staat

Algemene Rekenkamer

De Rechtspraak (Den Haag, Noord-Holland, Rotterdam, Dordrecht en Hoge raad)

Fredeleen Galjart; 06 - 5548 3097

Raad van State

Fredeleen Galjart; 06 - 5548 3097

Tweede Kamer

Amella Dulovic, 06 - 5018 6445

Nationale Ombudsman

Margo Scholtes; 06 - 2110 7506

Overige (rijks)dienstonderdelen

Raad voor de Kinderbescherming

Brenda Akoma; 06 - 4813 2678

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Marie-Anne Forschelen; 06 - 5076 8051

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Martin van Bree, 06 - 5000 0238

Regio Friesland, Groningen en Drenthe

 • Agentschap Telecom
 • Dienst ICT Uitvoering
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • De Rechtspraak
 • Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Openbaar Ministerie
 • Centraal Justitieel Incassobureau
 • en andere overheids-/uitvoeringsorganisaties in deze regio

Joke Speelman; 06 - 4626 4880

Regio Utrecht, Gelderland en Overijssel

 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Staatsbosbeheer
 • De Rechtspraak
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Centrale Raad van Beroep (Rechtspraak)
 • Rijkswaterstaat
 • IVF
 • Domeinen Roerende Zaken
 • Bureau Financieel Toezicht

Fredeleen Galjart; 06 - 5548 3097

Regio Brabant, Limburg en Zeeland

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • De Rechtspraak
 • en andere overheids-/uitvoeringsorganisaties in deze regio

Marie-Anne Forschelen; 06 - 5076 8051