Wij stimuleren het talent van onze medewerkers

Ben je ambitieus en wil jij je professioneel verder ontwikkelen? De rijksoverheid is vorig jaar gestart met een talentontwikkelingsprogramma voor medewerkers in schaal 12 tot en met 14. Namens BZK doen hier nu vier collega’s aan mee. De redactie sprak met deelnemer van het eerste uur Yasin Keskin en coördinator Aad Fase over je blik verruimen, inclusiever werken en het beste uit jezelf en een ander halen.

Yasin Keskin

Naam: Yasin Keskin
Functie: Eigenaaradviseur
Organisatieonderdeel: Directie Financieel Economische Zaken/Eigenaaradvisering
Werkt bij BZK sinds: december 2016
Mijn sterkste punten: leggen van sociale contacten & analyseren

‘Ik ben een jurist met hart voor het maatschappelijk belang. Het geeft me veel voldoening om bij te dragen aan dossiers die de samenleving raken. Meteen na mijn studie wilde ik me inzetten voor de algemene zaak. Dus regelde ik een stage bij de Tweede Kamer en meldde me vervolgens aan voor het rijkstraineeship. Tijdens mijn traineeship deed ik ervaring op bij het ministerie van Financiën en Rijkswaterstaat. Ik leerde mijn blik te verbreden en dossiers te bekijken vanuit verschillende perspectieven: politiek-bestuurlijk, financieel, juridisch en bedrijfsvoering. In mijn huidige functie geef ik advies aan de eigenaren van de uitvoeringsorganisaties van BZK, dat is de sg of een dg. Inmiddels werk ik 12 jaar voor de rijksoverheid en heb daar nog geen minuut spijt van gehad.’

Mooie kans

‘Mijn leidinggevende wees me op het rijksbrede talentenontwikkelingsprogramma en vroeg of ik wilde meedoen. Deze mooie kans moet je pakken, adviseerde hij. Ik ben blij met zijn vertrouwen in mij. Voor de toekomst ambieer ik een leidinggevende functie waarbij ik coaching en inhoud kan combineren. Via het programma krijg ik de kans mijn strategische en leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Het programma zit nog in de ontwikkelfase en dat biedt mogelijkheden om mee te denken. Als eerste lichting geven wij feedback om het traject voor de nieuwe lichting hopelijk nog beter te maken.’

Elkaar aanvullen, beter maken en helpen

Wat ik sterk vind aan het programma is dat het zich richt op de eigen ontwikkeling. Wat zijn je sterkste punten en hoe kun je deze het beste inzetten voor de organisatie? Vooral het coachingstraject is waardevol. Samen met een ervaren manager werk je aan je ontwikkelpunten. Daarnaast leer ik veel van mijn medecursisten. We zijn ambitieus, leergierig en ongeveer van dezelfde leeftijd. Samen hebben we het over verschillende maatschappelijke vraagstukken. En dat is de intentie van het programma: elkaar aanvullen, beter maken en helpen.’

Naam: Aad Fase
Functie: HRM-beleidsadviseur & coördinator rijksbrede talentontwikkelingsprogramma voor BZK
Organisatieonderdeel: directie Personeel en Organisatie
Werkt bij BZK sinds: november 2017

Mijn sterke punten: netwerken & verbinden: breng mensen graag dichter tot elkaar ‘Bij BZK stimuleren we medewerkers om hun talent in te zetten. Laat mensen dus doen waar ze goed in zijn en ook het liefste doen. Uit onderzoek blijkt dat je hiermee 40 procent minder verloop, 30 procent meer betrokkenheid en 20 procent meer productiviteit creëert. We zijn dan ook blij dat Yasin deel uitmaakt van de eerste lichting deelnemers van het rijksbrede talentontwikkelingsprogramma. In april zijn er weer drie BZK’ers gestart met het programma en daar komen na de zomervakantie twee nieuwe bij. Door corona heeft het programma drie maanden vertraging opgelopen. Alle groepslessen worden namelijk sinds maart volledig online gegeven. De eerste lichting is nu in november klaar.’

Eigen ontwikkeling

‘Tijdens het traject bereiden de deelnemers zich een jaar lang voor op een toekomstige professioneel inhoudelijke of managementfunctie. Hoe geef je sturing en leiding? Wat doe je om de groep bij elkaar te houden? Ze werken aan thema’s als persoonlijk leiderschap, organiseren, samenwerken en communicatie. Daarnaast krijgen ze een coach en volgen er praktijkopdrachten. Natuurlijk is er ook aandacht voor de eigen ontwikkeling. De deelnemers reflecteren op vragen als: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’

Van controle naar vertrouwen

‘Steeds meer organisaties hebben oog voor de groei van hun medewerkers en stappen over op talentgericht werken. Ook de rijksoverheid ziet hiervan van de meerwaarde. Zo werkt BZK sinds dit jaar met de nieuwe ontwikkelschouw. Tot een paar jaar geleden lag de focus op de prestatie van medewerkers. Nu bespreken managers in het personeelsgesprek samen met de medewerker actiever zijn of haar kwaliteiten en hoe zij die verder kunnen ontwikkelen. Van de medewerker vraagt dit meer zelfregie en van de manager een aangepaste stijl van leidinggeven. Dit is een belangrijke stap voorwaarts: van controle naar vertrouwen.’

Over het Rijksbrede Talentontwikkelingsprogramma
Het rijksbrede talentontwikkelingsprogramma is in november 2019 voor de duur van 2 jaar als pilot van start gegaan. Tijdens de looptijd is het programma doorontwikkeld op basis van evaluaties en bevindingen. Het programma richt zich specifiek op medewerkers binnen de schalen 12-14 met professional development en/of management development ambities. Vanuit alle ministeries en rijksonderdelen: beleid, toezicht, project- en programmamanagement, advies en uitvoering. Op basis van de ervaringen wordt het programma in 2021 opgeschaald.
 

Tekst: Anouk Bakker BZK