Inzicht in stress

Thuiswerken, continu aanpassen, zorgen en onzekerheid leveren behoorlijk wat stress op. Iedereen gaat daar verschillend mee om.

Minister Rutte roept ons op om nog even vol te houden en begrip te hebben voor elkaar. Onze collega’s van het Team Leren en Ontwikkelen geven een handreiking hoe je meer inzicht krijgt in je eigen gedrag in deze stressvolle tijd èn meer inzicht en begrip voor een ander. Thuis of in werksituaties.

Insights

De tips zijn gebaseerd op de theorie van psycholoog Carl Jung. Insights heeft deze theorie vertaald in kleuren. Het model brengt persoonskenmerken en voorkeuren in (werk) gedrag van mensen in kaart. Het geeft inzicht en helderheid voor jezelf en voor het team/de organisatie waarin je werkt.

Kleuren
Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. Vaak blijkt dat mensen in hun bewuste gedrag een voorkeur voor twee kleuren laten zien. De combinatie verschilt per persoon en verklaart onder meer dat we allemaal verschillend met stress en situaties omgaan.

Zonder elkaar in vakjes te plaatsen, geeft het model inzicht in wat de oorzaak, het gedrag en een mogelijke remedie bij stress is.

Beeld: ©The Insights Group Ltd 2010-2017, all rights reserved
Beeld: ©The Insights Group Ltd 2010-2017, all rights reserved

Vanuit onze ervaring met het werken in teams weten we dat het heel helpend is om met elkaar in gesprek te gaan over hoe je een situatie ervaart en wat je nodig hebt om hiermee om te gaan. Om elkaar te begrijpen in deze tijd kan dit overzicht je op weg helpen.” Lia Vogelzang, Team leren en Ontwikkelen en gecertificeerd Insights trainer.

Insights wordt binnen de Rijksoverheid veel ingezet voor bijvoorbeeld teamontwikkeling of individuele loopbaan- of ontwikkelvragen en zal voor veel mensen herkenbaar zijn.

 

Toolkit Mentaal fit & gezond

Wordt de stress te veel of loopt de spanning op? Bekijk dan de toolkit Mentaal fit & gezond werken. Met daarin ook informatie over de telefonische hulplijn  088 3713710.