Assessments

Een assessment is een (online) persoonlijkheidsonderzoek, dat alleen door geregistreerde NIP psychologen kan worden afgenomen. Er zijn meerdere doelen waarvoor assessments kunnen worden ingezet;  loopbaanoriëntatie, ontwikkelassessments, potentieelmeting en voor selectiedoeleinden. Assessment zijn er zowel voor medewerkers als leidinggevenden.

Afhankelijk van het doel doorloopt de deelnemers een aantal (veelal online) vragenlijsten. Het eindresultaat is een rapportage die met de psycholoog wordt nabesproken.

Bij een loopbaanassessment is de deelnemer zelf het vertrekpunt en wordt onderzocht welke loopbaanrichting het beste bij iemand past. Bij de andere typen assessment is weliswaar ook de deelnemer het vertrekpunt, echter wordt het eigen profiel afgezet tegen een functieprofiel van de toekomstig geambieerde of huidige functie. Centraal staat dan de voorspelbaarheid over het in de toekomst succesvol functioneren. Daarbij wordt gelet op zowel de ambitie van de deelnemer als het eigen  persoonsprofiel. Wat zou de deelnemer van nature kunnen bereiken en wat is in welke mate ontwikkelbaar? Dat zijn vaak de vragen waar in een assessment antwoorden op komen.

Bekijk de flyer voor meer informatie en uitleg over de loopbaanassessments en de andere type assessments.
Bekijk hier de prijzen voor de assessments

Advies

Wil je graag eerst een persoonlijk adviesgesprek met een van onze gecertificeerde loopbaanadviseurs, om te kijken of een assessment de juiste oplossing biedt voor jouw vraagstuk? Maak dan gebruik van een advies- en inloopspreekuur. Of, als jouw organisatie geen advies- en inloopspreekuur heeft, neem dan contact op met een coördinator Loopbaan- en Talentontwikkeling.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag van een assessment. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Zorg ervoor dat:

  • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
  • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
  • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);

Annuleren?

Als een opdrachtgever of deelnemer binnen 5 werkdagen voorafgaand aan een assessment annuleert, worden de kosten in rekening gebracht.

Ik meld mij aan voor *

Je kunt maximaal 10 aaneengesloten werkdagen invullen: dd/mm/jjjj - dd/mm/jjjj

Betreft het een leidinggevende functie? *
De opdrachtgever gaat akkoord met deze aanvraag en kosten *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de aanvrager dat zijn/haar leidinggevende akkoord is met de aanmelding en de daaraan verbonden kosten.

Gegevens medewerker

Word je begeleid door een loopbaanadviseur? *

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Plaats het nummer zonder streepje

Gegevens contactpersoon intake

Deze contactpersoon wordt benaderd ten aanzien van de intake van het assessment.

Facturatiegegevens

Zonder inkoop/ ordernummer kun je geen aanvraag doen.

De factuur wordt naar dit e-mailadres verzonden.

Opmerkingen

Documenten

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. We zetten de aanvraag door naar het bureau Leeuwendaal, de partij die het assessment uitvoert. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw assessment. Tevens wordt de registratie voor de uitvoering van het assessment gedeeld met het bureau Leeuwendaal. Uw gegevens wordt gebruikt door de financiële administratie ten behoeve van de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronding van uw assessment worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *