Appetizer

Appetizer is een bijeenkomst waarin rijksmedewerkers met elkaar aan de slag gaan om met elkaar te praten over specifieke loopbaanvragen.

Handvatten die we bespreken gaan onder meer over het opstellen van een goed CV, het invullen van een LinkedIn-profiel, het onderhouden van een netwerk en de diverse veranderingen die er zijn op het gebied van werk en werkomgeving. Deze initiatieven zijn bedoeld om met collega’s de smaak te pakken te krijgen voor succesvolle acties en om elkaar te inspireren.

Aanmelden en contact

Aanmelden gaat via de coördinator Loopbaan- en Talentontwikkeling van jouw organisatie.