Contractovername

Aan vaste medewerkers in dienst van het Rijk kan een contractovername worden aangeboden. Het betreffende rijksonderdeel kan tot dit aanbod overgaan als er sprake is van een organisatiebelang. De medewerker maakt op vrijwillige basis gebruik van dit aanbod. UBR Personeel adviseert en coördineert dit proces en werkt hiervoor samen met partner Het Publieke Domein (HPD).

Begeleiding HPD

Het bevoegd gezag van het rijksonderdeel bepaalt hoe lang de begeleidingsperiode bij HPD duurt. Bij een begeleidingstraject van minimaal 9 en maximaal 12 maanden door HPD, krijgt de medewerker een contract voor bepaalde tijd. Daarna loopt het contract van rechtswege af. Bij een aangeboden begeleidingstraject van minimaal 13 en maximaal 24 maanden geeft HPD de medewerker een contract met een vaste aanstelling bij HPD.

Bij een contractovername neemt de medewerker ontslag als rijksambtenaar en treedt in tijdelijke of vaste dienst (afhankelijk van de gekozen begeleidingsduur) bij HPD. De medewerker wordt begeleid vanuit HPD. De begeleiding kan bestaan uit:

 1. Begeleiding bij het vinden van werk bij een andere werkgever.
 2. Begeleiding om aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer.

Gedurende het dienstverband bij HPD wordt het netto maandsalaris -dat de medewerker op het moment van ontslag heeft (exclusief toelagen, inclusief IKB)- doorbetaald. Het ABP pensioen wordt ook bij HPD verder opgebouwd. Daarnaast wordt de medewerker door HPD intensief begeleid in het gekozen traject. Vooraf wordt samen met HPD doorgesproken hoe de begeleiding er uit ziet.

Werkwijze

De medewerker wordt door de betreffende organisatie bij ons aangemeld voor contractovername door HPD. Dit betekent dat de organisatie van de medewerker akkoord is met deelname aan contractovername. Vervolgens neemt HPD contact op met de medewerker voor een intakegesprek. Hierin wordt besproken wat contractovername voor de medewerker persoonlijk betekent (HPD selecteert niet). In dit maatwerkgesprek worden ambities, planvorming en drijfveren besproken. 

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst bij het Rijk en het tekenen van het contract bij HPD, is er sprake van definitieve contractovername. De medewerker neemt vrijwillig ontslag bij het Rijk en treedt op diezelfde datum in tijdelijke/vaste dienst bij HPD.

Tijdsduur van contractovername

De contractovername geldt voor minimaal 9 tot maximaal 24 maanden. De tijdsduur wordt bepaald door de organisatie van vertrek. Het is mogelijk dat de medewerker eerder ontslag neemt bij HPD als hij een andere werkgever heeft gevonden.

Voordelen voor werkgever

 • De medewerker treedt in dienst bij HPD en daarmee uit dienst bij het Rijk.
 • Het eigenrisicodragerschap richting het UWV vervalt.
 • De uitbetaling van bovenwettelijke WW aan de medewerker vervalt.
 • De medewerker hoeft niet meer begeleid te worden vanuit de organisatie van vertrek.
 • Er is geen terugkeergarantie voor de medewerker naar het departement.
 • Als de medewerker eerder ontslag neemt bij HPD vanwege het vinden van een andere werkgever, vervallen de salariskosten, begeleidingskosten HPD en fee. Wel betaalt de werkgever een bonus per eerder vertrokken maand aan HPD als de medewerker een functie buiten de rijksoverheid heeft aanvaard en ontslag heeft genomen bij HPD.
 • Als de medewerker tijdens de begeleiding wordt gedetacheerd, vloeit 70% van de opbrengsten van de detachering terug naar de organisatie van vertrek.

Voordelen voor medewerker

 • De medewerker krijgt gedurende minimaal 9 en maximaal 24 maanden, afhankelijk van het besluit van het bevoegd gezag, intensieve loopbaanbegeleiding zonder dat hij gelijktijdig met zijn huidige werk bezig is.
 • De medewerker ontvangt een bonus per iedere maand dat hij eerder dan de begeleidingsmaanden bij HPD vertrekt (naar een werkgever buiten de rijksoverheid).

Meer weten?

Voor meer informatie over contractovername kun je terecht bij de coördinator Loopbaan- en Talentontwikkeling.