Herplaatsingsonderzoek

Startpunt Herplaatsing bij ontslag

Als de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever onder druk komt te staan, bijvoorbeeld door disfunctioneren, een conflict of ziekte, kan op een bepaald moment de situatie ontstaan dat ontslag de beste oplossing is. Ons gesloten ontslagstelsel kent een aantal routes om tot ontslag over te gaan. Om een medewerker te kunnen ontslaan moet er volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) sprake zijn van een redelijke grond. Daarnaast bepaalt het BW dat een werkgever pas aan ontslag toe komt als herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is of in de rede ligt.

Werkwijze

Het Startpunt Herplaatsing bij ontslag helpt werkgevers bij deze inspanningsverplichting. Daartoe wordt een herplaatsingsonderzoek uitgevoerd en wordt de medewerker, binnen de grenzen van de herplaatsingsinspanning, hulp geboden bij het solliciteren. Hiervoor is een multidisciplinaire samenwerking tussen UBR|Advocaten en Adviseurs en Arbeidsrecht, UBR|Bedrijfszorg en UBR|Loopbaan- en Talentontwikkeling opgezet.

Meer informatie, aanmelden en contact

Ben je een ontslag aan het voorbereiden en wil je advies en begeleiding van het Startpunt Herplaatsing bij ontslag? Mail dan met herplaatsing@rijksoverheid.nl