Intensieve loopbaanbegeleiding

Loopbaan- en Talentontwikkeling biedt intensieve en effectieve begeleiding naar ander werk. Een kandidaat krijgt begeleiding naar een passende en structurele functie, binnen of buiten de Rijksoverheid. Deze intensieve begeleiding was eerder bekend als 'Transferium-aanpak'.

Intensief vrijwillig traject

Een medewerker met meer afstand tot de arbeidsmarkt kan, in overleg met de leidinggevende, vrijwillig op zoek gaan naar een andere functie. Intensieve loopbaanbegeleiding, huisvesting en trajectmanagement door professionals wordt ingezet om de medewerker te begeleiden naar een andere functie.

Anders kijken naar kwaliteiten en mogelijkheden

Bij de intensieve begeleiding leert de medewerker anders te kijken naar zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Een aantal aspecten van de intensieve aanpak:

  • De medewerkers in de intensieve begeleiding werken bij en met elkaar op 1 locatie (2 dagen per week) en niet op de 'oude werkplek'. Hierdoor stimuleren ze elkaar en kunnen ze zich helemaal op mobiliteit en loopbaan richten.
  • De begeleiding is afgestemd op de persoonlijke situatie.
  • De medewerkers volgen een programma van 13 weken met workshops. Na deze 13 weken heeft de medewerker een carrièreportfolio.
  • Met stages, werkervaringsplaatsen of detacheringen doen de medewerkers nieuwe werkervaring op. Hiermee werken ze aan hun cv en breiden hun netwerk uit.

De focus bij de intensieve begeleiding ligt op het vinden van een nieuwe structurele functie. Dat de aanpak werkt blijkt uit succesvolle uitstroomcijfers en uit ervaringen van kandidaten.

UBR-team rond medewerker

  • Trajectmanager/VWNW-manager: functioneel leidinggevende van de kandidaat.
  • Trajectbegeleider: sparringpartner.
  • Jobhunter: zoekt naar kansen op de arbeidsmarkt en brengt medewerkers in contact met organisaties.
  • Regiemanager: aanspreekpunt voor de opdrachtgever.  

Meer informatie, aanmelden en contact

Voor meer informatie, de tarieven van deze dienstverlening of het aanmelden van een kandidaat kun je contact opnemen de coördinator Loopbaan- en Talentontwikkeling van jouw organisatie.