Spreekuur inzetbaarheid

Tijdens het inzetbaarheidsspreekuur kunnen medewerkers terecht bij een trajectbegeleider voor vragen over loopbaan, ontwikkeling en mobiliteit. Ook leidinggevenden en HR-professionals kunnen hier met vragen over mobiliteit terecht. Werkgevers kunnen het spreekuur inkopen.

Medewerkers

Een vraag kan bijvoorbeeld gaan over de processtappen van het Van Werk Naar Werk-beleid. Je kunt als medewerker ook sparren over jouw eigen specifieke situatie. Of je gaat in gesprek over het scherp krijgen van eigen ontwikkelbehoeften en/of loopbaanwensen.

Leidinggevenden en HR-professionals

Het spreekuur is ook bedoeld voor leidinggevenden of HR-professionals. Zij kunnen bij de loopbaanbegeleider terecht voor vragen en advies over loopbaan- en/of mobiliteitsvraagstukken. Denk hierbij aan vragen over de inzet van begeleidingstrajecten voor medewerkers of inzet van een loopbaantraject.

Vertrouwelijk

De gesprekken die je hebt met de loopbaanbegeleider zijn uiteraard vertrouwelijk van aard.

Inkopen inzetbaarheidsspreekuur

Het instrument 'Inzetbaarheidspreekuur' kun je inkopen. Na het inrichten, bepalen van de frequentie en het vaststellen van het tijdstip kunnen medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals hiernaar toe. Kosten spreekuur bedragen € 517 per dagdeel (4 uur).

Aanmelden en contact

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag. Zorg ervoor dat:

  • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
  • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);

Aanmeldformulier spreekuur inzetbaarheid

Opdrachtgever gaat akkoord met de kosten *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever dat hij/zij akkoord gaat met het aanvragen van een spreekuur inzetbaarheid en de daaraan verbonden kosten.

Gegevens organisatie

Gegevens aanvrager

Facturatiegegevens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt? We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw gekozen product(en). Uw gegevens wordt gebruikt door de financiële administratie ten behoeve van de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet ver-plicht zijn. Wat zijn uw rechten? Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronding van uw product worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *