Rijksbreed talentonwikkelingsprogramma schaal 12-14

Binnen de rijksoverheid bestaan diverse talentenprogramma’s voor verschillende doelgroepen. Dit nieuwe rijksbrede talentontwikkelingsprogramma richt zich specifiek op medewerkers in de salarisschalen 12 tot en met 14 vanuit alle domeinen van de rijksoverheid: beleid, toezicht, handhaving en uitvoering. Met de focus op diversiteit en inclusie in de volle breedte.

©Ormit
Diversity of Thought

Diversity of Thought

Belangrijk uitgangspunt van het programma is Diversity of Thought. Vanuit de gedachte dat meer variatie in visie, achtergrond, oriëntatie en ervaring bijdraagt aan innovatie, ontwikkeling en oplossingen. Zowel op individueel niveau als op organisatie en maatschappelijk niveau.

Verticale verbreding

Dit pilotprogramma is ontwikkeld met als belangrijke doelen het vergroten van persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit en het versterken van verticale verbreding. Daarmee wordt bedoeld dat deelnemers kunnen leren en ervaring op kunnen doen vanuit verschillende rijksonderdelen (verbreding) en zich kunnen richten op hogere functies (verticaal). Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ambities worden in de laatste fase van het programma ook inhoudelijke vertaalslagen gemaakt die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Meer informatie

Eind 2019 is de eerste groep deelnemers, afkomstig uit diverse rijksonderdelen begonnen met het programma. Inmiddels is groep 3 van start gegaan. Een uitgebreide brochure met informatie over het programma en de aanmeldprocedure is aan te vragen bij programmamanager Jan Bos via het email adres rijkstalenten@Rijksoverheid.nl. Of bij de HRD adviseur van de eigen organisatie.
 

Lees hier het interview van Yasin Keskin en Aad Fase van BZK

Lees hier het interview met Merel de Groot en Saskia van Hasselt over het rijksbrede talentontwikkelingsprogramma