Van Werk Naar Werk

Bij een (aankomende) organisatieverandering kunnen (groepen) medewerkers aangewezen worden als Van Werk Naar Werk-kandidaat. Afhankelijk van de fase van organisatieverandering wordt er onderscheid gemaakt tussen de voorbereidende en de verplichte fase. De loopbaanbegeleiders begeleiden medewerkers volgens het vastgestelde Van Werk Naar Werk-beleid.

Van Werk Naar Werk-onderzoek

Advies vervolgtraject na 18 maanden Van Werk Naar Werk

Indien een verplichte VWNW-kandidaat na afloop van de derde periode VWNW-begeleiding nog niet definitief is geplaatst in een nieuwe functie, moet volgens de regelgeving in het VWNW-beleid een onderzoek worden uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur. Deze adviseur brengt een advies uit over het vervolg. Het bevoegd gezag neemt, op basis van het advies, een beslissing over het vervolgtraject.

Aanmelden en contact

Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier Van Werk Naar Werk.