Eerste deelnemers van start met nieuw rijksbreed talentontwikkelingsprogramma

De eerste 18 deelnemers, afkomstig uit diverse rijksonderdelen, zijn vrijdag 1 november enthousiast en geïnspireerd gestart met het nieuwe rijksbrede talentontwikkelingsprogramma. Deze eerste leergang werd feestelijk geopend door Directeur Generaal Overheidsorganisatie Marieke van Wallenburg. “Het belang van rijksbrede talentontwikkeling heeft alles te maken met de complexe maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Die bewegen zich dwars door de grenzen van individuele departementen en onderdelen. Het uitgangspunt Diversity of Thought, geeft dan ook goed weer waar dit programma voor staat.”

groepsfoto talent

De groep deelnemers aan het talentontwikkelingsprogramma. In het midden (met witte blouse) Marieke van Wallenburg.

Over het programma

Binnen de rijksoverheid bestaan diverse talentenpogramma’s voor verschillende doelgroepen. Dit nieuwe rijksbrede talentontwikkelingsprogramma richt zich specifiek op medewerkers in de salarisschalen 12 tot en met 14 vanuit alle domeinen van de rijksoverheid: beleid, toezicht, handhaving en uitvoering. Met de focus op diversiteit en inclusie in de volle breedte. Vanuit de gedachte dat meer variatie in visie, achtergrond en ervaring in grote mate bijdraagt aan ontwikkeling, innovatie en oplossingen. Zowel op individueel niveau als op organisatie en maatschappelijk niveau.

Verticale verbreding

Dit pilotprogramma is ontwikkeld met als belangrijke doelen het vergroten van persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit en het versterken van verticale verbreding. Daarmee wordt bedoeld dat deelnemers kunnen leren en ervaring op kunnen doen vanuit verschillende rijksonderdelen (verbreding) en zich kunnen richten op hogere functies (verticaal; zowel management als professional development). Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ambities worden in de laatste fase van het programma ook inhoudelijke vertaalslagen gemaakt die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Inclusieve en diverse organisatie

“Leer en pas het meteen toe in je dagelijkse zaken en in je werk. Het helpt niet alleen je eigen ontwikkeling maar het helpt ook de Rijksoverheid in het streven naar een meer inclusieve organisatie”, was een duidelijke oproep van Van Wallenburg aan de deelnemers. Met veel overtuiging maakten zij in hun eigen pitches duidelijk ambitie te hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling en zeker ook in de ontwikkeling van het Rijk als inclusieve en diverse organisatie.

Meer informatie

In april 2020 zal de tweede groep van start gaan. De aanmeldprocedure hiervoor start in januari.


Meer informatie is aan te vragen bij programmamanager Jan Bos via het email adres jan.bos@rijksoverheid.nl of via rijkstalenten@rijksoverheid.nl.

Pilot
Het programma is ontwikkeld onder projectleiding van BZK in nauwe samenwerking met MD adviseurs van Defensie, I&W en EZK/LNV. Gedurende twee jaar zullen ca 80 deelnemers, verdeeld over 5 leergangen deelnemen aan het pilot programma. Tijdens de looptijd van de pilot wordt het programma doorontwikkeld. Daarna wordt bekeken of het geëvolueerde pilotprogramma grootschaliger wordt aangeboden. Het programmabureau, belegd bij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), draagt zorg voor de coördinatie, communicatie en doorontwikkeling van het programma.