Team- en organisatievraagstukken

We adviseren management binnen de Rijksoverheid in het realiseren van hun strategische personeelsopgave. Dit doen we vanuit het perspectief van het optimaal inzetbaar houden van medewerkers. Wordt de opgave concreet dan kunnen medewerkers een begeleidingstraject volgen met een loopbaanadviseur. 

Startpunt herplaatsing

Als de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever onder druk komt te staan, bijvoorbeeld door disfunctioneren, een conflict of ziekte, kan op een bepaald moment de situatie ontstaan dat ontslag de beste oplossing is. Het gesloten ontslagstelsel kent een aantal routes om tot ontslag over te gaan. Om een medewerker te kunnen ontslaan moet er volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) sprake zijn van een redelijke grond. Daarnaast bepaalt het BW dat een werkgever pas aan ontslag toe komt als herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is of in de rede ligt. Het Startpunt herplaatsing helpt werkgevers bij deze inspanningsverplichting. Daartoe wordt een herplaatsingsonderzoek uitgevoerd en wordt de medewerker, binnen de grenzen van de herplaatsingsplicht, hulp geboden bij het solliciteren. Hiervoor is een multidisciplinaire samenwerking tussen UBR|Advocaten en Adviseurs en Arbeidsrecht, UBR|Bedrijfszorg en UBR|Loopbaan- en Talentontwikkeling opgezet. Wil je advies en begeleiding van het Startpunt Herplaatsing?

Bijeenkomsten voor teams, groepen, workshops en trainingen online

Heb je in deze coronatijd behoefte om te leren hoe je met je team het gesprek aan gaat? Bijvoorbeeld over hoe je verbinding houdt met het team onderling? Of hoe je leiding geeft op afstand? Heb je hier vragen over? Onze adviseurs helpen je graag. Neem hier contact op via ons klantcontactcentrum, bereikbaar via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl of 070 - 700 05 23.