Organisatievraagstukken

We adviseren management binnen de Rijksoverheid in het realiseren van hun strategische personeelsopgave. Dit doen we vanuit het perspectief van het optimaal inzetbaar houden van medewerkers. Wordt de opgave concreet dan kunnen medewerkers een begeleidingstraject volgen met een loopbaanadviseur. 

Bijeenkomsten voor teams, groepen, workshops en trainingen online

Heb je in deze coronatijd behoefte om te leren hoe je met je team het gesprek aan gaat? Bijvoorbeeld over hoe je verbinding houdt met het team onderling? Of hoe je leiding geeft op afstand? Heb je hier vragen over? Onze adviseurs helpen je graag. Neem hier contact op via ons klantcontactcentrum, bereikbaar via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl of 070 - 700 05 23.

Talentontwikkeling

We helpen teams om optimaal samen te werken en te presteren, in elke fase. Binnen teamverband stimuleren we het benutten van ieders talent met als doel het verhogen van de teameffectiviteit en het versterken van de samenwerking. We doen dit bij (nieuwe) teams, veranderingen en samenwerkingsvraagstukken. Wij werken in co-creatie met de opdrachtgever en teamleden. Hierbij gebruiken we diverse interventies, zoals Insights Discovery, Management Drives en Deep Democracy.