Management Drives

Dit instrument maakt teamleden meer bewust van wat hen drijft. Dit inzicht vergroot bewustwording en daarmee de persoonlijke effectiviteit van individuen en teams. In de communicatie wordt onder andere het geven van feedback makkelijker omdat men 'dezelfde taal' spreekt.

Inhoud

De theorie van Management Drives is gestoeld op de studies van Clare W. Graves (1914 - 1986) en is al in een vroeg stadium geautomatiseerd. Graves baseerde zich op Jung en Maslow. Management Drives kent zes kleuren, deze hebben elk een betekenis op organisatie- en teamniveau en op iemands persoonlijk leiderschap.

Drijfveren geven richting aan het gebruik van mogelijkheden en talenten. Tevens zijn het voorspellers van gedrag, een drijfveer is datgene dat iets of iemand in beweging zet. Het is een filter tussen waarneming en actie. Management Drives is een methodiek wat toepasbaar is op het individu, de groep of het team en de organisatie. Management Drives creëert een gemeenschappelijke taal waardoor thema's eerder benoemd worden en bevordert op deze manier de samenwerking.

Het instrument Management Drives wordt geïnterpreteerd en teruggekoppeld door een gecertificeerde facilitator.

Resultaat

Teamleden zijn zich meer bewust van wat hen drijft, dit inzicht vergroot bewustwording en daarmee vergroot de persoonlijke effectiviteit van individuen en teams. In communicatie wordt onder andere het geven van feedback makkelijker omdat men ‘dezelfde taal’ spreekt.

Aanvraag

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat je het formulier volledig invult, want er zijn een aantal verplichte velden (*). Heb je hier vragen over? Onze adviseurs helpen je graag. Neem hier contact op via ons klantcontactcentrum, bereikbaar via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl of 070 - 700 05 23.

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of work-shop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring