Visie op talentgericht werken

Rijksbreed bestaat de noodzaak om opgavegericht te werken. Talentgericht werken draagt bij aan de omslag naar een wendbare en flexibele organisatie. Het helpt organisaties om de hiervoor benodigde flexibiliteit en veerkracht in te bouwen.

Door te werken vanuit talenten van medewerkers wordt bijgedragen aan een vitale werkomgeving. Het leidt bewezen tot meer werkplezier, meer resultaat en grotere inzetbaarheid. Met talenten passend bij de opgave kunnen teams kunnen ‘op maat' worden samengesteld en betere resultaten boeken. Daarnaast draagt het bij aan het Rijk als inclusieve overheidsorganisatie met divers samengestelde teams en meer diversiteit.

Mobiliseren van talent

Het hele proces van identificeren, ontwikkelen en benutten van talent noemen we het mobiliseren van talent. Aandacht voor talentmobilisatie helpt om talenten in beeld te brengen, te ontwikkelen en op een goede manier in te zetten.

Dit gebeurt altijd binnen de context van werk en omgeving en met ondersteuning van de leidinggevende. De opgave en vraagstukken van de organisatie staan hierbij centraal.  

Uitgangspunten

Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • inclusieve benadering; iedereen heeft talent. Dit is niet alleen voorbehouden aan ‘high potentials’
  • sterke punten benadering: focus op versterken van bestaande talenten
  • er is geen one size fits all oplossing als het gaat om talentontwikkeling. Het vertrekpunt is de opgave en het leveren van maatwerk
  • multidisciplinaire benadering vanuit verschillende perspectieven: op organisatie, team en individueel niveau
  • gericht op beter (samen-)werken aan organisatieopgaven en –vraagstukken, over team- en functiegrenzen heen

"Talentgericht werken leidt tot meer werkplezier en betere resultaten."

Meer weten?

UBR│Loopbaan- en Talentontwikkeling ondersteunt en versterkt een wendbare overheid en biedt een integraal palet aan oplossingen. Door samen op te trekken met collega’s van UBR│Rijksconsultants en andere experts op het gebied van talentontwikkeling.

Meer weten over onze visie?
Beluister hier de podcast over Talentgericht Werken binnen de Rijksoverheid. Of neem contact op met één van onze coördinatoren loopbaan- en talentontwikkeling. Zij gaan graag verder in gesprek.