Teamontwikkeling

Teams bestaan uit mensen die werken met of vanuit een gezamenlijk doel of opgave. Ze zijn onderling van elkaar afhankelijk om het beoogde resultaat te behalen. Veel medewerkers maken in hun werk deel uit van een team. Een goed lopend team bereikt goede resultaten en zorgt voor werplezier van de teamleden en draagt succesvol bij aan de restultaten en de opgave waar het voor staat. Dat gaat niet altijd vanzelf. Continu ontwikkelen, leren van en met elkaar is een belangrijke sleutel.
 

Begeleiding op maat

Team Leren en ontwikkelen biedt begeleiding op maat bij talentontwikkeling voor teams, samenwerkings-, communicatie-, en verandervraagstukken bijvoorbeeld rond thema’s als effectief samenwerken, diversiteit in teams, veiligheid & vertrouwen en integriteit.
 

Voorbeelden van vragen waar wij een passend aanbod bij hebben zijn:

  • Hoe ontwikkelen wij ons naar een meer zelforganiserend team?
  • Hou houden we verbinding met elkaar in flexibele teams?
  • Hoe nemen wij besluiten waarin iedereen zich herkent en die nageleefd worden?
  • Hoe kunnen we elkaars talenten beter benutten?
  • Hou houd ik als leidinggevende mijn team bij elkaar op afstand
  • Hoe kunnen we als team een volgende stap in onze ontwikkeling zetten?
  • Hoe zorg ik voor diversiteit in mijn team?

Werkwijze

Voor iedere vraag wordt een uitgebreide intake gedaan. Samen met de klant ontwerpen we maatwerk ontwikkel- en verandertrajecten. Waarmee we beweging in samenwerking en communicatie brengen. Hierbij worden verschillende methodes en technieken ingezet zoals: Insights, Deep Democracy, systemisch coachen. Uitgangspunt is altijd het team en de opgave waar het voor staat.

Het werken met teams vormt een heel eigen en waardevolle aanvulling op het individuele aanbod van talentontwikkeling.

Contact

Wil je meer weten of sparren over jouw vraagstuk met professionals van het team Leren en Ontwikkelen? Neem dan contact op via het klantcontactcentrum, bereikbaar via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.