Teamontwikkeling

Het Team Teamontwikkeling ondersteunt (management)teams binnen de Rijksoverheid in het ontwikkelen naar flexibele en optimaal functionerende teams.

Gespecialiseerde teamcoaches van het team Teamontwikkeling bieden begeleiding op maat aan teams die ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van samenwerking en communicatie of die te maken hebben met een verandering/veranderopgave.
Denk hierbij aan thema’s als:
- Versterken van effectief samenwerken om resultaten te behalen
- Talenten en diversiteit benutten
- Verbeteren van veiligheid en vertrouwen en vraagstukken rondom integriteit.

Over teams

Een team bestaat uit mensen die werken met of vanuit een gezamenlijk doel of opgave. Ze zijn onderling van elkaar afhankelijk om het beoogde resultaat te behalen. Een goed lopend team bereikt goede resultaten en zorgt voor werkplezier van de teamleden. Bovendien draagt een goedlopend team succesvol bij aan de resultaten en de opgave waar het voor staat. Dat gaat niet altijd vanzelf. Continu ontwikkelen, leren van en met elkaar is een belangrijke sleutel.

Voorbeeld van dienstverlening aan teams 

Voorbeelden van vragen waar wij een passend aanbod bij hebben zijn:

  • Hoe kunnen we voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld? Wat vraagt dit van ons?
  • Hoe kunnen we als team een volgende stap in onze ontwikkeling zetten?
  • Hoe ontwikkelen we ons naar een meer zelforganiserend team?
  • Hoe nemen we besluiten waarin iedereen zich herkent en die nageleefd worden?
  • Hoe kunnen we elkaars talenten beter benutten?
  • Hoe gaan we effectiever om met conflicten?
  • Hoe blijven we als team effectief in balans bij hoge werkdruk?
  • Hoe zorgen we als team voor meer openheid, wat vraagt dit van ons en hoe kunnen we de onderstroom effectief benutten?

Werkwijze

Voor iedere vraag voeren we als teamcoaches een uitgebreid intakegesprek. Samen met de klant ontwerpen we maatwerk ontwikkel- en verandertrajecten. Hierdoor brengen we beweging in de samenwerking en communicatie waarbij we verschillende methodes en technieken inzetten zoals: Insights, Deep Democracy, systemisch coachen, Intervisie en vele modellen. Uitgangspunt is altijd het team, de opgave waar het team voor staat in verbinding met de ontwikkelvraag van het team

Mochten we je niet kunnen helpen, dan ondersteunen we bij het vinden van een passend vervolg.

Contact

Wil je meer weten of vrijblijvend sparren over jouw vraagstuk met een professional van het team Teamontwikkeling? Neem dan contact op met het projectbureau: ProjectbureauLT@rijksoverheid.nl Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de aanvrager.