Insights

Dit instrument geeft je zicht op jouw eigen voorkeursstijl in communicatie en leert je jouw sterke en ontwikkelpunten herkennen. Het geeft je ook inzicht in anderen: je herkent de voorkeursstijlen van anderen en de waarde die dat kan hebben. Je kunt ontdekken hoe je (project) team is samengesteld, welke dynamieken er aanwezig zijn binnen het team en hoe de talenten elkaar kunnen versterken.

Voor wie

Organisaties en teams die behoefte hebben aan begeleiding op:

  • ontwikkeltrajecten en cultuurtrajecten;
  • nieuwe teams/afdelingen en bestaande teams/afdelingen die de teamsamenwerking willen ontwikkelen en bevorderen en hiermee hun effectiviteit willen vergroten;
  • individuele leer- en ontwikkelvragen en loopbaanvragen;
  • talentontwikkeling.

Per inzet vindt er een intakegesprek plaats over de specifieke vraagstelling, inhoud, gewenst resultaat en lengte van de opdracht.

Inhoud

Insights is gebaseerd op het werk van de bekende psychoanalyticus Carl Gustav Jung, de grondlegger van de persoonlijkheidstypologie. Aan de hand van een herkenbare kleurentaal worden individuele voorkeuren weergegeven. Insights biedt onder meer:

  • Zelfinzicht: zicht op je eigen voorkeursstijl, onderkennen van eigen sterke, zwakke en ontwikkelpunten.
  • Inzicht in andere teamleden: het herkennen van de voorkeursstijlen van anderen en de waarde van elke voorkeursstijl inzien.
  • Afstemmen en verbinding maken: hoe kan de medewerker het eigen gedrag zodanig afstemmen op anderen dat de medewerker op een krachtige manier contact kan maken?
  • Inzicht in het team als geheel: waar ligt de kracht van het team, wat mist het team, effectiviteit van de samenwerking.

Alle teamleden vullen online de Insights-vragenlijst in en ontvangen een individueel profiel. Tijdens de Insights-training gaat de groep actief aan de slag met oefeningen en het teamwiel, dat aangevuld wordt met achtergrondinformatie. Het instrument Insights wordt geïnterpreteerd en teruggekoppeld door een geaccrediteerde facilitator.

Beeld: ©UBR Loopbaan- en Talentontwikkeling

Resultaat

Teamleden hebben meer kennis van en begrip voor elkaars eigenheid. Teamleden spreken elkaar makkelijker aan over gedrag door het hanteren van eenzelfde ‘taal’. Zijn zich bewuster van de dynamieken en talenten en hoe deze elkaar kunnen versterken.

Praktisch

Ons advies is te kiezen voor een Insights teamtraining van 2 of meer dagdelen. Vooraf en tussendoor geven we opdrachten die passen bij de opgaven van het team, zodat het geleerde direct toegepast kan worden in de werksituatie. Op deze wijze beklijft de taal en het proces van leren en ontwikkelen met elkaar en loopt dit door in de praktijk.

Teams
Kosten voor teams: afhankelijk van de lengte van het traject. Wij leveren maatwerk en een uitgebreid intakegesprek zal voorafgaan aan de kostenbepaling.

Individuen
Kosten voor individuen: Insights kan ook voor individuele medewerkers worden ingezet in het kader van persoonlijke- en/of loopbaanontwikkeling. Prijs profiel plus terugkoppelingsgesprek: € 646,- per persoon.

Aanvraag

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat je het formulier volledig invult, want er zijn een aantal verplichte velden (*). Heb je hier vragen over? Onze adviseurs helpen je graag. Neem hier contact op via ons klantcontactcentrum, bereikbaar via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl of 070 - 700 05 23.

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of work-shop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *