Talentontwikkeling in teams

Elk team is een samenstelling van unieke talenten. Het inzetten en benutten van de diversiteit aan talenten in de juiste samenstelling, zorgt er voor dat het team (nog) beter kan presteren en bij kan dragen aan resultaten voor de organisatie en de opgave waar zij voor staan.

Teamtalent

Teams bestaan uit mensen die werken met of vanuit een gezamenlijk doel of opgave. Ze zijn onderling van elkaar afhankelijk om het beoogde resultaat te behalen. Veel medewerkers maken in hun werk deel uit van een team. Een goedlopend team bereikt goede resultaten en zorgt voor werkplezier van de teamleden.

Wij geloven dat ieder mens unieke talenten heeft. En we geloven in de kracht van teams, waar mensen door de groepsdynamiek verder kunnen leren met en van elkaar. Waar talenten verder ontwikkeld kunnen worden en succesvol bijdragen aan samen-werken en aan teamprestaties.

Wij begeleiden teams in het zien, ontwikkelen en benutten van talenten van elke medewerker in het team en het gezamenlijke teamtalent. Dat doen wij door:

  • verhelderen van unieke gezamenlijke talent
  • verruimen en verrijken van perspectieven
  • verdiepen van thema’s die spelen in het team

Werkwijze

Na het verkennen van de vraag en de intake volgt een advies. Samen met de klant ontwerpen we een programma op maat. Uitgangspunt is altijd het team en de opgave waar het voor staat. De interventies zijn erop gericht dat een team die stappen kan zetten die passend zijn.
We maken gebruik van een scala aan methodes en technieken waaronder:
Insights Discovery, Deep democracy, teamcoaching.

De bijeenkomsten zijn praktisch en persoonlijk, licht en diepgaand, confronterend en respectvol. De interventies zijn toegespitst op het werken voor de publieke sector. We kennen de complexe werkelijkheid en werken met en voor rijksambtenaren.

Het werken met teams vormt een heel eigen en waardevolle aanvulling op het individuele aanbod van talentontwikkeling.

Meer weten?

Wil je meer weten over het talentgerichte teamontwikkeling? Neem dan contact op met een van onze professionals van het team Leren en Ontwikkelen door een mailtje te sturen naar het klantcontactcentrum via contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl of bel 070 7000 523.