Afspraken maken die je wilt nakomen

Je leert heldere afspraken te maken in personeelsgesprekken over resultaten die passen bij jouw werk, bij de organisatie en jouw toekomst.

Voor wie

Workshop voor medewerkers.

Inhoud

Tijdens je personeelsgesprek maak je samen met je leidinggevende resultaatafspraken over je werk, jouw bijdrage aan de organisatie, je toekomst en wat je nodig heeft om de resultaten te behalen. Hierdoor geef je zelf actief richting aan je eigen loopbaanontwikkeling. In de workshop onderzoek je hoe je resultaatafspraken maakt die aansluiten bij de teamdoelen en je persoonlijke doelen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Passen mijn taken bij 'waar ik warm voor loop’?
 • Hoe vind ik aansluiting bij de organisatie- en teamdoelen? Wat heb ik daarvoor nodig?
 • Hoe kan mijn leidinggevende mij daarbij ondersteunen?
 • Hoe maak ik goede resultaatafspraken over mijn taken, ontwikkeling en loopbaan?
 • Hoe kan ik het 'Functiegebouw Rijk' hierbij gebruiken?

Wat leer je?

 • Je leert hoe je werkbare afspraken maakt.
 • Je bent je bewust wat je daarvoor nodig hebt.

Deze workshop legt de nadruk op bewustzijn van de invloed die je hebt op de te behalen resultaten voor het teamplan.

Voorbereiding

Het meeste leer je door te doen. Om het leerrendement van onze workshops zo hoog mogelijk te maken werken wij met korte voorbereidende opdrachten. Op deze manier kan de meeste tijd in de workshops gebruikt worden voor het oefenen in praktijksituaties. Na de workshop krijg je een e-mail met verdiepingsmateriaal. Voorwaarden voor deelname is:

 1. Je hebt het personeelsverslag van je laatste gesprek gelezen en neemt een concreet voorbeeld van een goede afspraak mee.
 2. Je weet waarover je nieuwe afspraken wilt maken.

Ter voorbereiding van de workshop krijg je instructies. Vragen daarover stel je in de workshop.

Praktisch

Duur: 3 uur.
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.
Deze workshop bieden we alleen incompany.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag van een of meerdere trajecten. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
 • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of work-shop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring