Afspraken maken zoals jij dat wilt

Je leert heldere afspraken maken in personeelsgesprekken over resultaten die passen bij de organisatie en teamdoelen waar de medewerker enthousiast van wordt.

Voor wie

Workshop voor leidinggevenden.

Inhoud

Tijdens een personeelsgesprek maak je samen met jouw medewerker afspraken over de resultaten die hij de komende periode gaat realiseren. Deze resultaten hangen samen met de doelstellingen van de organisatie en je team. Voor welke uitdagingen staat jouw afdeling en welke bijdrage zou jij willen dat je medewerker levert?

In de workshop onderzoek je met elkaar hoe je resultaatafspraken maakt met je medewerker(s) die aansluiten bij de organisatie- en teamdoelen en hun persoonlijke doelen. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Waar loopt mijn medewerker warm voor?
 • Hoe sluiten organisatie- en teamdoelen hierop aan?
 • Wat heeft mijn medewerker van mij als leidinggevende nodig?
 • Hoe maak ik goede resultaatafspraken met mijn medewerker?
 • Wat heb ik nodig om in vertrouwen los te kunnen laten?

Wat leer je?

 • Je leert resultaatgerichte afspraken maken, die je medewerker wilt nakomen.
 • Je bent bewust wat het van je vraagt om dit soort resultaatafspraken te kunnen maken.

Deze workshop legt de nadruk op bewustzijn van de invloed die jij hebt op de te behalen resultaten voor het teamplan.

Voorbereiding

Het meeste leer je door te doen. Om het leerrendement van onze workshops zo hoog mogelijk te maken werken wij met korte voorbereidende opdrachten. Op deze manier kan de meeste tijd in de workshops gebruikt worden voor het oefenen in praktijksituaties. Voorwaarden voor deelname is:

 1. Je kent de organisatie- en teamdoelstellingen en weet welke elementen relevant zijn voor jouw medewerkers.
 2. Je heeft de voorbereidingsopdrachten uitgevoerd.

Praktisch

Duur: 3 uur.
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.
Deze workshop bieden we alleen incompany.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag van een of meerdere trajecten. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
 • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of work-shop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring