Begeleide intervisie

In deze workshop leer je om een collegiale intervisie te organiseren: een lastige casus te analyseren, concrete oplossingen te bedenken, concrete oplossingen te geven voor je vraagstellingen, verhelderende vragen te stellen, adviezen te geven, je persoonlijk handelen te onderzoeken, helder en congruent te communiceren, feedback te geven en ontvangen.

Voor wie

Workshop voor medewerkers en leidinggevenden.

Deze begeleide intervisie is geschikt voor jou als je je herkent in (1 of meerdere van) de volgende omschrijvingen:

 • Ik wil graag leren en mijzelf (blijven) verrijken.
 • Ik wil mijn vakgebied professionaliseren aan de hand van de praktijk.
 • Ik wil leren anders om te gaan met lastige praktijksituaties.
 • Ik wil ervaringen met succesvol gedrag kunnen delen.
 • Ik wil mijn eigen handelen onderzoeken in (lastige) praktijksituaties.
 • Ik wil op een gelijkwaardige en veilige manier sparren met rijkscollega’s.

Ben je in dienst van het Rijk en wil je aan de hand van begeleide intervisie professionaliseren? Dan is deze werkvorm een manier om je binnen het Rijk te VerRijken. Een intervisiegroep groep kan bestaan uit een intern team en ook uit vakgenoten uit verschillende afdelingen.

Inhoud

Begeleide intervisie is een inspirerende en leerzame methode van collegiale uitwisseling. Volgens een systematische aanpak werk je aan vraagstukken die je bezighouden binnen je werk. Daarnaast kan intervisie je inzichten geven die je als mens kunnen verrijken. Er wordt gewerkt met diverse methoden. Iedere deelnemer heeft zelf de regie over de thema’s die hij inbrengt.

Thema’s kunnen zijn:

 • Omgaan met veranderingen in het vakgebied.
 • Ontdekken van gedragspatronen die belemmerend werken en bevorderend werken.
 • Helder communiceren op de werkvloer en naar relaties.
 • Leren omgaan met stressfactoren binnen het werk.

Resultaat

Na het begeleide intervisietraject ben je in staat om:

 • In het vervolg - zonder begeleiding - collegiale intervisie te blijven organiseren.
 • Een lastige casus te analyseren en concrete oplossingen te bedenken.
 • Concrete oplossingen te verkrijgen voor jouw vraagstellingen.
 • Verhelderende vragen te stellen.
 • Adviezen te geven.
 • Je persoonlijk handelen te onderzoeken.
 • Helder en congruent te communiceren.
 • Feedback te geven en ontvangen.

Praktisch

Duur: halve dag met tussenliggende perioden van 3 weken of naar behoefte.
Kosten: € 490,- per bijeenkomst.
Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers.
Deze workshop bieden we alleen incompany aan.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag van een of meerdere trajecten. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
 • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of work-shop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring