Het personeelsgesprek dat je wilt voeren met je medewerker

Je leert om het belangrijkste uit een personeelsgesprek te halen met inzicht in de onderdelen en structuur van de Gesprekscyclus Rijk.

Voor wie

Workshop voor leidinggevenden.

Inhoud

Het personeelsgesprek is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van je medewerker en jouw afdeling. Het is de bedoeling dat de medewerker hierin zelf de regie pakt en dat jij daarvoor de ruimte biedt. Het is jouw rol om te sturen op het gespreksproces en de organisatiebelangen te verbinden met de belangen van de medewerker. Zo zijn jullie samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gesprek en de afspraken die jullie daarin maken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Haal uit het gesprek wat je belangrijk vindt.
 • Inzicht in de onderdelen en structuur van de Gesprekcyclus Rijk.
 • Geven van richting en ruimte aan je medewerker.
 • Wat vindt je lastig?
 • Wat deed je tot nu toe? Wat wil je anders doen?
 • Verschil tussen Gesprekcyclus Rijk oud en nieuw.

Wat leer je:

 • Samen met de medewerker het beste uit het personeelsgesprek halen.
 • Samen met jouw medewerkers onderzoeken wat nodig is om zijn/haar talenten te ontwikkelen en benutten zodat je team sterker wordt met oog voor de organisatie/teamdoelen.
 • Bevorderen van het nemen van eigen regie door de medewerkers.

Deze workshop legt de nadruk op het bewustzijn van de invloed die je hebt op het te voeren gesprek.

Voorbereiding

Het meeste leer je door te doen. Om het leerrendement van onze workshops zo hoog mogelijk te maken werken wij met korte voorbereidende opdrachten. Op deze manier kan de meeste tijd in de workshops gebruikt worden voor het oefenen van praktijksituaties. Na de workshop krijg je een e-mail met verdiepingsmateriaal.

Voorwaarden voor deelname is:

 1. Je kent de organisatie/afdelingsdoelen (jaarplan).
 2. Je weet waarover je afspraken wilt maken.
 3. Voorafgaand aan de training ontvang je instructies ter voorbereiding van de workshop.

Praktisch

Duur: 3 uur.
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.
De workshop bieden we alleen incompany.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag van een of meerdere trajecten. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
 • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of work-shop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring