Sterk in je Werk! voor leidinggevenden

Als leidinggevende krijg je handvatten over levensfasegericht leidinggeven. Hoe faciliteer je jouw medewerkers het beste zodat zij gemotiveerd, geïnspireerd en met enthousiasme blijven werken?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor leidinggevenden.

Inhoud

Elke levensfase kent zijn eigen aanpak. Als leidinggevende kun je eraan bijdragen dat je medewerkers in hun kracht blijven door te kunnen schakelen tussen de verschillende drijfveren en behoeften van elke individuele medewerker. Deze bijeenkomst van 1 dagdeel geeft je handvatten hiervoor.

Ben je leidinggevende binnen het Rijk en medeverantwoordelijk voor het te realiseren doel, en het uitvoeren van de missie van jouw organisatie? Ben je ook verantwoordelijk voor het coachen van medewerkers om actief aan de slag te blijven met hun inzetbaarheid in elke levensfase? Deze workshop is geschikt voor jou als je jezelf herkent in (1 of meerdere van) onderstaande beschrijvingen:

 • Ik wil mijn rol als leidinggevende versterken om mensen te faciliteren en stimuleren om duurzaam inzetbaar te blijven.
 • Ik wil inzicht krijgen in kracht, behoud van vitaliteit, behoeften en knelpunten per levensfase en hoe ik hier als leidinggevende effectief op kan inspelen.
 • Ik vind het verrijkend om met andere leidinggevenden te kunnen sparren over dit thema.
 • Ik wil graag medewerkers kunnen begeleiden en ondersteunen die de bijeenkomst Sterk in je Werk! voor medewerkers volgen.

Na de workshop ben je in staat om:

 • Je toegevoegde waarde als leidinggevende en je eigen ontwikkelpunten voor het coachen op levensfaseperspectief in te zien.
 • Vanuit levensfaseperspectief je team te coachen op talent, balans en inzetbaarheid.
 • De koppeling te maken met andere HR-instrumenten, zoals leiderschapsprogramma’s en het voeren van personeelsgesprekken.
 • Nut en noodzaak te begrijpen van Sterk in je Werk!.
 • De inhoud van het ontwikkelprogramma Sterk in je Werk! op hoofdlijnen te kennen.
 • Het inzetbaarheidskompas toe te passen.

Deze workshop komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Belastingdienst.

Praktisch

Duur: 1 dagdeel.

Aanmelden na advies

Wil je graag eerst een persoonlijk adviesgesprek met een van onze gecertificeerde loopbaanadviseurs, om te kijken of Sterk in je Werk de juiste oplossing biedt voor jouw vraagstuk? Maak dan gebruik van een advies- en inloopspreekuur. Of, als jouw organisatie geen advies- en inloopspreekuur heeft, neem contact op met een coördinator Loopbaan- en Talentontwikkeling.

Ben je geadviseerd over het inzetten van een of meerdere instrumenten (waaronder deze workshop), meld je dan aan via onderstaand aanmeldformulier. De workshop organiseren we als open inschrijving.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag van een of meerdere trajecten. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag. Je bent door Loopbaan- en Talentontwikkeling hierover eerst geadviseerd. Zorg ervoor dat:

 • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
 • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*).
De opdrachtgever/ leidinggevende gaat akkoord met deze aanvraag en kosten

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de aanvrager dat zijn/haar leidinggevende akkoord is met de aanmelding en de daaraan verbonden kosten.

Ik meld mij aan voor:

Bijlagen

Maximaal 5mb.

Gegevens medewerker

Geslacht

Het personeelsnummer vind je, na het inloggen, in het P-Direktportaal. Het personeelsnummer staat ook op je salarisstrook.

Vul hier het adres van het werk in.

Voorbeeld functienaam: communicatieadviseur. Voorbeeld functiegroep uit Functiegebouw Rijk: adviseur bedrijfsvoering.

Zie voor jouw formele benaming in het P-Direktportaal: onder > Mijn gegevens > Personeelskaart > Personeelsdossier > Functiegegevens.

Vul hier je formele arbeidsduur in.

Vul hier het schaalniveau in van de functie waarop je bent aangesteld

Dienstverband

Gegevens leidinggevende

Geslacht

Gegevens organisatie

Facturatiegegevens

Zonder inkoop/ ordernummer kun je geen aanvraag indienen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw gekozen product(en). Uw gegevens wordt gebruikt door de financiële administratie ten behoeve van de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronding van uw product worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring