Ontwikkelbedrijf:

Vanuit het Ontwikkelbedrijf komen complexe ontwikkelingen, innovaties, transities en implementaties op het gebied van bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid samen. Binnen het Onwikkelbedrijf is kennis en expertise beschikbaar en organiserend vermogen om innovaties en transities te begeleiden.

Corporate beeld van Ontwikkelbedrijf,