Best practices

Het Ontwikkelbedrijf werkt aan duurzame opschaling van innovatieve overheidsinitiatieven. Het doel hiervan is het ondersteunen van Rijkscollega’s in de maatschappelijke opgaven waaraan zijn werken. Hieronder staat een overzicht van initiatieven die binnen het Ontwikkelbedrijf zijn opgeschaald en al succesvol in gebruik zijn genomen door rijkscollega’s.