Wat betekent een Logistieke Hub voor mij?

De bevoorrading van kantoorpanden geeft dagelijks veel verkeersbewegingen en luchtvervuiling in Den Haag. Om dit probleem aan te pakken, hebben de Rijksoverheid en gemeente Den Haag samen met o.a. TNO en de logistieke sector gewerkt aan een innovatieve oplossing om de stadsdistributie te verduurzamen: de Logistieke Hub. Hiermee haalt Nederland sneller de klimaatdoelstellingen.

Wat betekent een Logistieke Hub voor mij?

(Een animatie.)

VOICE-OVER: De bevoorrading van kantoren zorgt dagelijks voor onnodig veel verkeersbewegingen en luchtvervuiling in de stad.
Om dit probleem aan te pakken werken de Rijksoverheid, gemeente Den Haag en private organisaties samen om de stadsdistributie te verduurzamen.
Met een logistieke hub worden facilitaire goederen aan de rand van de stad verzameld en met zero-emissie-voertuigen gebundeld en met zo min mogelijk kilometers en ritten afgeleverd in de kantoorpanden van de Rijksoverheid, de gemeente en andere deelnemende organisaties.
Met zeventig locaties valt er natuurlijk veel te winnen.
Naast de hub zijn er ook overslagpunten.
Minder vrachtverkeer, minder ritten en slimme, schone distributie dus.
Zo dringen we de uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2 fors terug.
Dit maakt Den Haag beter bereikbaar en een nog schonere stad.
De logistieke hub in Den Haag begint met facilitaire goederenstromen zoals papier, enveloppen schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden.
Die moeten namelijk altijd bij de hand zijn.
Een slimmere aanpak van de logistiek begint al bij de bestelling.
Door het hele proces op elkaar af te stemmen kunnen producten duurzamer geleverd worden.
De logistieke hub betekent andere logistieke processen.
De deelnemende organisaties zijn zelf verantwoordelijk om dit slim en duurzaam te organiseren.
Dat levert ze wat op.
De hub biedt uiteraard een track and trace waardoor de bestelling realtime is te volgen.
Het is de bedoeling om door te groeien met nog meer soorten goederen en meer organisaties uit de stad aan te laten sluiten bij de hub.
Als ook andere steden dit Haagse voorbeeld volgen zal Nederland sneller de klimaatdoelstellingen halen.
Dat is goed voor jezelf, Den Haag en Nederland.

(Beeldtekst: Hub jij al? De logo's van de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag met daaronder: Voor meer informatie: Categorie.logistiek@belastingdienst.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT