Initiatieven

Initiatieven binnen het Ontwikkelbedrijf delen kennis, inzichten en ervaringen actief met elkaar. Zo ontstaat vernieuwende en actuele dienstverlening, die de ambities van onze rijksbrede opdrachtgevers en de omgeving waarin zij opereren optimaal ondersteunen. Hieronder staat een overzicht van alle initiatieven binnen het Ontwikkelbedrijf.

Best practices

Via bovenstaande link 'Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk' vind je een overzicht van initiatieven die binnen het Ontwikkelbedrijf zijn opgeschaald en succesvol in gebruik zijn genomen door rijkscollega’s.