Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk

De Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk bestaat uit verkenningen en pilots die aansluiten op Rijksbrede actualiteiten. De initiatieven op de agenda spelen in op maatschappelijke trends en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. UBR|Ontwikkelbedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering. Onderstaande projecten zijn inmiddels afgerond, opgeschaald of succesvol in gebruik zijn genomen door andere organisaties binnen het Rijk.

De Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk sluit aan op Rijksbrede prioriteiten en bestaat uit verkenningen en pilots, waarmee we inspelen op maatschappelijke trends en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. UBR|Ontwikkelbedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Op de Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk staan de volgende zes projecten waarvan er een aantal ondertussen zijn afgerond.

Rijksaanpak HR-ICT

We ontwikkelen een rijksbrede aanpak voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van strategische ICT-kennis en -kunde binnen het Rijk. Dit draagt bij aan een duurzame opbouw van ICT-expertise, waardoor de afhankelijkheid van de markt afneemt. Bezoek voor meer informatie over dit programma de website van HR-ICT

‘Nooit meer reorganiseren’

In dit programma kijken we naar manieren waarop organisaties hun kerntaken organiseren, zichzelf ontwikkelen en de performance van ambtenaren richting de maatschappij verbeteren. Via slimmer reorganiseren, flexibel organiseren of door te interveniëren op gedrag, processen en cultuur.

Logistieke hub

Vooruitlopend op het nationale Klimaatakkoord en de komst van milieuzones in de grote steden, hebben de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag in 2016 het project Logistieke Hub Den Haag opgestart. Het doel van dit project is minder CO2-uitstoot, een beter bereikbare en veiligere binnenstad en een kostenbesparing door de logistieke processen efficiënter in te richten.

‘Meester Watson’

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om burgers goed te informeren en met name op juridisch vlak zijn er veel digitale gegevens opgeslagen. Via deze pilot willen we verkennen hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan het beter toegankelijk en vindbaar maken van juridische overheidsinformatie. Met als resultaat dat zoekmachines alleen de meest relevante resultaten tonen.

Flexpitality (voorheen e-Beveiliging)

De beveiliging van rijksgebouwen heeft hoge prioriteit.  Hoe kunnen we de toegang tot rijksgebouwen veiliger, toegankelijker, efficiënter en kostenbesparend maken? Door (fysieke) beveiliging te combineren met innovatieve toepassingen creëren we een veilige en gastvrije overheid voor bezoekers en medewerkers. Bezoek voor meer informatie over dit programma de website van Flexpitality.

Binnenwerk

Het Rijk wil een aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord werkgever zijn. Via diverse pilots – waaronder bij de Belastingdienst en diverse departementen (V&J, SZ en VWS) – dragen we bij aan de participatiewetgeving van het Rijk. Het doel van Binnenwerk is om 120 banen te creëren. Dit door de instroom en behoud van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt rijksbreed te organiseren. Bezoek voor meer informatie over dit programma de webiste van Binnenwerk.