Meester Watson

Nederland kent veel wet- en regelgeving. Het recht in Nederland werkt vanuit de aanname dat iedereen de wet moet kennen. Het probleem is dat dit fysiek gezien onmogelijk is. De collecties wet- en regelgeving zijn over de jaren heen gegroeid tot enkele tienduizenden documenten met daarin meer dan honderdduizenden artikelen.

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om nieuwe regelgeving bekend te maken en dat bestaande of vervallen regelgeving via internet goed vindbaar is. Daarbij is het belangrijk dat zoekmachines – over alle collecties heen – alleen de meest relevante resultaten tonen.

Doel van ‘Meester Watson’

IBM heeft - met de Watsontechnologie-  een aantal jaren geleden het Amerikaanse spelshow Jeopardy gewonnen. Daarbij werd kunstmatige intelligentie (of ‘artificial intelligence’/AI) ingezet om antwoorden op vragen te verzinnen. IBM heeft daarna met succes dezelfde technologie ingezet om vakliteratuur te doorzoeken in het medische domein.

Het medische domein heeft een aantal overeenkomsten met het juridische domein van wet- en regelgeving. Het beschikt namelijk over veel informatie en diverse bronnen. Het project ‘Meester Watson’ onderzoekt of kunstmatige intelligentie ook voor het juridische domein kansen biedt voor meer relevante resultaten via zoekmachines.

Projectaanpak

Het project ontwikkelt een drietal ‘proof of concepts’ (POC). Dit zijn een drietal demonstraties van leveranciers die aantonen dat, met de inzet van kunstmatige intelligentie, zoekmachines de meest relevante resultaten tonen. Daarbij is er gekozen voor de wet- en regelgeving uit het fiscaal juridisch domein. De POC zal niet ingaan op details maar globaal aantonen wat de (on)mogelijkheden zijn. Hieruit volgt of de overheid kunstmatige intelligentie oplossingen kan gaan inzetten om haar dienstverlening te verbeteren. Daarnaast kijkt het project ook naar mogelijkheden zonder de inzet van kunstmatige intelligentie.

Meer weten over dit project?

Voor meer informatie kun je eventueel terecht bij Onno Muchall (Algemeen manager KOOP/ CIO UBR) via Onno.Muchall@koop.overheid.nl.