Nooit meer reorganiseren

De ontwikkelingen in de politiek en in de maatschappij buitelen over elkaar heen en stellen de Rijksoverheid steeds weer voor nieuwe opgaven. De notie dat we in de nabije toekomst zullen vastlopen met onze huidige organisatievormen en veranderingsprocessen, wint steeds meer terrein.

Anders organiseren en veranderen

Daarom is er behoefte aan een alternatief voor het gebruikelijke organogram met de 'hark' en voor het klassiek reorganiseren conform het ARAR en de WOR. Maar hoe ziet dat er dan uit? Wat is allemaal mogelijk, onder welke voorwaarden? Als er zicht is op waar we als Rijksoverheid heen willen ontwikkelen, hoe komen we daar dan? En welk instrumentarium kunnen we leidinggevenden, (HR) professionals en de medezeggenschap (OR) hierbij in handen geven? Het innovatieprogramma is op zoek gegaan naar de antwoorden op deze vragen.

Opgavegericht werken

Onder de vlag van ‘Nooit meer reorganiseren’ – wat inmiddels is overgegaan in ‘Opgavegericht werken’ – wil UBR verantwoordelijke managers en adviseurs helpen bij hun veranderopgave, door vernieuwende, liefst beproefde handvatten, aan te reiken voor anders kijken, organiseren, veranderen en leren in overheidsorganisaties. 

Wendbare en innovatieve Rijksoverheid

Met de uitkomsten van het programma wil UBR bijdragen aan de realisatie van de SGO-visie op de wendbare en innovatieve Rijksoverheid, waar management, medewerkers en betrokken interne en externe partners effectief samenwerken aan het realiseren van hun maatschappelijke opgaven. 

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Renate Beckers van UBR Organisatie via Renate.Beckers@rijksoverheid.nl of meld je aan voor de besloten LinkedIn-groep ‘Nooit meer reorganiseren bij het Rijk’.