Rijksaanpak HR-ICT

Binnen de rijksoverheid is er een tekort aan goed, gekwalificeerd ambtelijk ICT-personeel. Veel ambtenaren beschikken over kennis van verouderde ICT-technologieën. Daarnaast vindt er nauwelijks instroom plaats van (jonge) mensen met actuele ICT-kennis.

Doel van het programma

Het programma Rijksaanpak HR-ICT wil een duurzame oplossing voor het tekort aan, en de steeds grotere vraag naar, kwalitatief ambtelijk ICT-personeel. Dit vraagt een gerichte aanpak voor de in-, door- en uitstroom van ICT’ers binnen het Rijk. Ook de samenwerking met hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven vraagt een intensivering en een gerichte aanpak om de tekorten voor nu en in de toekomst te kunnen reduceren.

Programma aanpak

UBR wil als ‘makelaar’ de vraag en aanbod op ICT-gebied meer met elkaar in evenwicht brengen. Waaronder door:

  • Meer samenwerking met hogere opleidingen, en waar mogelijk het bedrijfsleven, op innovatieve ICT-onderwerpen. Denk aan thema’s als cloud computing, big data, artificiële intelligence en blockchain. Het doel is dat we elkaar via een actief kennisnetwerk beter leren kennen en gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen.
  • De in-, door- en uitstroom van ICT-medewerkers beter te organiseren. UBR kan als ‘stage makelaar’ zorgen dat stages, afstudeeropdrachten en promotieonderzoeken nog beter bijdragen aan de instroom van jonge talenten. Of waarbij we goede kandidaten, die voor een specifieke vacature zijn afgewezen, alsnog helpen aan een functie binnen een ander rijkonderdeel. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het behoud van kennis van seniormedewerkers die met pensioen gaan.
  • Rijksmedewerker permanent educatie aan te bieden (bij- en omscholen) zodat de ICT-kennis actueel is.  

Meer weten over dit programma?

Voor meer informatie kun je terecht bij Marcel Staring, programmamanager ‘Rijksaanpak HR-ICT’ via Marcel.Staring@rijksoverheid.nl.