Logistieke hub timmert hard aan de weg

De Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk voert met het project ‘Logistieke hub’ in 2017 een onderzoek uit in de Haagse regio om de logistiek binnen het Rijk en voor de gemeente Den Haag efficiënter en duurzamer te organiseren. Welke stappen zijn er al gezet en wat kunnen we de komende periode verwachten?

De Logistieke hub bestaat tijdens de proef uit een twee distributiecentra. Het centrale distributiecentrum in Rijswijk levert producten aan de rijkspanden in Den Haag en het reeds bestaande distributiecentrum in Den Haag levert producten aan gemeentepanden. 

Ambities van project Logistieke hub regio Den Haag

Het project ambieert meer dan het efficiënter en duurzamer maken van de logistiek binnen de overheid. Het wil ook onderzoek doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een logistieke hub voor semi-overheden en private partijen in de Haagse binnenstad. Hiermee geeft het invulling aan doelstellingen rondom een duurzame, bereikbare en vitale stad. Dit betekent minder uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof en CO2, een beter bereikbare binnenstad en zo mogelijk een kostenbesparing.

Distributiecentrum
©ubr
Levering van papier bij de hub in Rijswijk

Projectleider Hans van der Bijl: “Een half jaar na de start in december 2016 verwerkt de hub in Rijswijk al drie goederenstromen. We zijn begonnen met de levering van papier en hebben dit ondertussen uitgebreid met de levering van enveloppen en het retournemen van koffiebekers. Stap voor stap breiden we de proef uit met producten die ons een nieuwe leerervaring opleveren. In deze fase ligt het accent op variëteit en niet op volume. De hub in Rijswijk kan tijdens de proef ook de samenwerking testen met de bestaande hub van de gemeente Den Haag. Samen bevoorraden ze tientallen panden van de overheid in de regio Den Haag.

Proef helpt overheid bij slimme logistiek

Volgens Hans helpt de proef de overheid in haar besluitvorming rondom slimme logistiek in het algemeen en de waarde van een logistieke hub in het bijzonder. “Gedurende de proef ontstaat inzicht hoe de gewenste samenwerking tussen de Rijksoverheid en gemeente Den Haag eruit kan zien en de samenwerking met logistieke dienstverleners en andere ketenpartners. Een proef alleen is echter niet voldoende. Een businesscase moet onderbouwen of een logistieke hub een goede en betaalbare bijdrage levert aan gewenste maatschappelijke effecten. Samen met TNO stellen wij nu een rekenmodel op om deze effecten in te schatten. Daarbij hangt het positieve effect voor het milieu nauw samen met de grootte van de goederenstroom: hoe meer organisaties gebruikmaken van de logistieke hub, des te groter zijn de voordelen voor het milieu bijvoorbeeld door minder CO2-uitstoot.”

In de huidige situatie werkt het project samen met FMHaaglanden, UBR|IPKD, Belastingdienst en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast leert het project van de ervaringen met bestaande logistieke hubs, zoals in de gemeenten Amsterdam, Zwolle en Nijmegen.

Logistieke hub voor overheid of uitbreiding naar marktpartijen

Hans licht toe dat het vervolg na de zomer afhankelijk is van besluitvorming door de stuurgroep. “Op basis van alle ervaringen en kennis die we nu opdoen, volgt in juli 2017 een advies aan de stuurgroep. Het wenkend perspectief is een logistieke hub die zich ook richt op andere afnemers in de regio zoals grote bedrijven, internationale organisaties en zelfs het mkb en burgers. Om daar beweging in te krijgen zouden we als eerste stap een hub kunnen starten met alleen overheidspartijen.

Meer weten over dit project?

 Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij Hans van der Bijl, projectleider Logistieke hub: Hans.Bijl@rijksoverheid.nl. Voor meer informatie over de Innovatieagenda kijk hier.