Mijlpaal voor Binnenwerk: nu formeel een organisatie

Binnenwerk is formeel een organisatieonderdeel van UBR. Dat heeft de bestuurder besloten per 1 oktober. Dat betekent dat Binnenwerk geen programma meer is van het Ontwikkelbedrijf. Binnenwerk valt nu rechtstreeks onder de directeur UBR.

Binnenwerk logo

Dit besluit is een belangrijke mijlpaal voor Binnenwerk. Het bevestigt dat de formule van collectieve plaatsingen en gemandateerd werkgeverschap werkt. De ICBR heeft hier op 22 september uitspraak over gedaan. Sinds de oprichting in 2016 heeft Binnenwerk al bijna 500 banen gerealiseerd binnen het Rijk voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan er zo’n 350 zijn gerealiseerd bij UBR|Binnenwerk als gemandateerd werkgever. De overige banen bevinden zich bij de Belastingdienst en bij de Rijksschoonmaakorganisatie. Ook nu tijdens coronatijd gaat Binnenwerk door met zijn ambities, al lukt het op het ogenblik niet om nieuwe medewerkers aan te nemen in gebouwgebonden functies, omdat de gebouwen dicht zijn. In bos- en natuurbeheer kunnen gelukkig wel nieuwe rijkscollega’s aan het werk. De vraag naar banen bij Binnenwerk blijft groeien. Dat is heel goed nieuws, want de overheid wil graag een inclusieve organisatie zijn en heeft daarin ook een voorbeeldfunctie. Op dit moment loopt een inventarisatie naar de banen die Binnenwerk in 2021 namens de departementen gaat realiseren.

Banenafspraak

In 2013 tekenden de overheid en sociale partners het Sociaal Akkoord om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Dat noemen we de Banenafspraak: voor 2026 heeft de overheid 25.000 extra banen gerealiseerd voor deze groep, waarvan de Rijksoverheid 5000. Dat kan met individuele plaatsingen, maar ook collectief. En dat laatste is precies wat Binnenwerk doet.

Over Binnenwerk

Binnenwerk plaatst mensen met een doelgroepindicatie in teamverband bij een opdrachtgever. Binnenwerk biedt samen met partners zoals Staatsbosbeheer, FMHaaglanden en de RSO-werksoorten als bos- en natuurbeheer, gebouwassistentie, archiefbewerking, of stoelreiniging. Binnenwerk is gemandateerd werkgever en ontzorgt de opdrachtgever volledig. Van werving en administratie tot leiding en begeleiding. Inmiddels is Binnenwerk actief in heel Nederland. Meer weten over Binnenwerk? Kijk op onze website.