Over het Ontwikkelbedrijf

Het Ontwikkelbedrijf biedt innovatieve initiatieven een vruchtbaar ecosysteem en helpt ze hun volledig potentieel benutten. De initiatieven maken gebruik van actuele kennis, netwerk en tooling die binnen het Ontwikkelbedrijf aanwezig is en krijgen ruimte en condities om te kunnen experimenteren.

Initiatieven binnen het Ontwikkelbedrijf delen kennis, inzichten en ervaringen actief met elkaar. Zo ontstaat vernieuwende en actuele dienstverlening, die de ambities van onze rijksbrede opdrachtgevers en de omgeving waarin zij opereren optimaal ondersteunen.

Ontwikkelbedrijf. Duurzame opschaling van innovatieve overheidsinitiatieven.

Tijdelijke aard

De dienstverlening van het Ontwikkelbedrijf is tijdelijk van aard. Volgroeide initiatieven landen na ontwikkeling als zelfstandige dienstverlening binnen bestaande (overheids)structuren. Bij het verlenen van de opdracht worden hierover vooraf afspraken gemaakt.

Grenzeloze Samenwerking

Binnen het Ontwikkelbedrijf wordt multidisciplinair, innovatief en interdepartementaal (grenzeloos) samengewerkt. Hierbij gebruiken we kennis en ervaring vanuit de overheid, ondernemingen, burgers en onderwijs (quadriple-helix). Focus ligt hierbij op het vinden en realiseren van oplossingen samen met opdrachtgevers en partners.

Transitite

Het Ontwikkelbedrijf is momenteel in transitie. Hierdoor delen we geen up-to-date informatie op deze site. Onze dienstverlening gaat gewoon door. Je kunt nog steeds contact met ons opnemen via de contactpagina.