Contact

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar via email: organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl

Wil je direct contact met een van onze adviseurs kijk dan op onze medewerkers pagina.

Wil je gebruik maken van onze dienstverlening, vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraag dienstverlening UBR|Organisatie-inrichting

Omschrijving aanvraag

Gegevens opdrachtgever

Gegevens contactpersoon

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om je aanvraag te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag te verwerken. Je aanvraag wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang we ze nodig hebben voor de afhandeling van je aanvraag/project.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Postadres

UBR|Organisatie-inrichting
Postbus 20011
25000 EA Den Haag

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (hoofdkantoor)

Het Rijkskantoor Beatrixpark is makkelijk te breiken met de auto of het openbaar vervoer.