Individuele indelings- en functiewaarderingsgeschillen

Hebt u als manager vragen over de indeling of waardering van een werkpakket van een medewerker? Dan kunt u terecht bij Organisatie-inrichting.

De medewerkers van Organisatie-inrichting zijn deskundig om verschillen van mening over functiewaardering (Fuwasys 2020) of functie-indeling (FGR) te analyseren en te helpen oplossen.
 

  • Indelingsvraagstukken en –geschillen (FGR): advies bij (individuele) indelings-vraagstukken en indelingsgeschillen bij organisaties die het Functiegebouw Rijk gebruiken
     
  • Waarderingsvraagstukken en –geschillen (Fuwasys): advies bij (individuele) waarderingsvraagstukken en waarderingsgeschillen bij organisaties die Fuwasys gebruiken.

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail PostbusFGR-site@rijksoverheid.nl. Of vul onderstaand formulier in als je gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Aanvraag dienstverlening UBR|Organisatie-inrichting

Omschrijving aanvraag

Gegevens opdrachtgever

Gegevens contactpersoon

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om je aanvraag te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag te verwerken. Je aanvraag wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang we ze nodig hebben voor de afhandeling van je aanvraag/project.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *