Individuele indelings- en functiewaarderingsgeschillen

Hebt u als manager vragen over de indeling of waardering van een werkpakket van een medewerker? Dan kunt u terecht bij Organisatie-inrichting.

De medewerkers van Organisatie-inrichting zijn deskundig om verschillen van mening over functiewaardering (Fuwasys 2020) of functie-indeling (FGR) te analyseren en te helpen oplossen.
 

  • Indelingsvraagstukken en –geschillen (FGR): advies bij (individuele) indelings-vraagstukken en indelingsgeschillen bij organisaties die het Functiegebouw Rijk gebruiken
     
  • Waarderingsvraagstukken en –geschillen (Fuwasys): advies bij (individuele) waarderingsvraagstukken en waarderingsgeschillen bij organisaties die Fuwasys gebruiken.
     
  • Tot 1 augustus 2020 in verband met Wnra: inzet (Fuwasys)expertise bij bedenkingen- en bezwarenprocedures die met functiewaardering te maken hebben (de zogenaamde artikel 5 BBRA-kwesties). Omdat per 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is ingegaan, kunnen met ingang van de nieuwe wet geen nieuwe bedenkingen en bezwaren meer worden ingediend. De dienstverlening zal vermoedelijk nog tot augustus 2020 worden aangeboden i.v.m. de lopende bezwaren uit 2019 en voorgaande jaren.

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail PostbusFGR-site@rijksoverheid.nl