Medewerkers Organisatie-inrichting

Hier vind je de medewerkers van Organisatie-inrichting en hun contactgegevens.

naam medewerker

telefoonnummer en
e-mailadres

contactpersoon voor plaatsvervangend contactpersoon voor
Boersma, Frans

06-18600649
Frans.Boersma@minbzk.nl

- -
Cnossen, Piet 06-18306906  Piet.Cnossen@rijksoverheid.nl Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Financiën
Crijns, Eddy 06-11913945 Eddy.Crijns@rijksoverheid.nl Sociale Zaken en Werkgelegenheid Algemene Rekenkamer
Gelderblom, Ria

06-50439731 Ria.Gelderblom@minbzk.nl

BZK/DGOO rijksbrede opdrachten, Defensie Dienst Koninklijk Huis, Kanselarij der Nederlandse Orden
Kabinet van de Koning
Glas, Elly 06-48130957 Elly.Glas@rijksoverheid.nl Dienst Koninklijk Huis, Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat J&V/Openbaar Ministerie
Jansen, Frans 06-18306905 Frans.Jansen@rijksoverheid.nl Fin./Belastingdienst, Kanselarij der Nederlandse Orden  Buitenlandse Zaken
Keijzer, Patricia

06-50768483

Patricia.Keijzer@rijksoverheid.nl

Buitenlandse Zaken Financiën/Belastingdienst
Koevoets, Willem  06-18596835 Willem.Koevoets@rijksoverheid.nl Algemene Zaken,  Binnenlandse Zaken, Kabinet van de Koning
Eerste Kamer, Tweede Kamer,  Nationale Ombudsman
J&V/Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
Raad van State
Koning, Regina 06-50078075 Regina.Koning@rijksoverheid.nl Volksgezondheid, Welzijn en Sport Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, J&V/IND
Mahieu, Reijer 06-15957610 Reijer.Mahieu@minbzk.nl J&V/Openbaar Ministerie VWS
Meiden, Bert van der 06-48130959 Bert.Meiden@rijksoverheid.nl - -
Mulder, Jan Willem 06-50078064 JanWillem.Mulder@rijksoverheid.nl Hoge Raad,  Binnenlandse zaken en  Koninkrijksrelaties (rijksbreed), I&W, I&W/RWS
Justitie en Veiligheid excl. DJI, IND, OM 
J&V/ Rechtspraak
Oosterheert, Anja 06-31622518 Anja.Oosterheert@rijksoverheid.nl - -
Ramak, Els 06-50768050 Els.Ramak@rijksoverheid.nl Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW/DUO -
Spaansen, Karin 06-27658381 Karin.Spaansen@rijksoverheid.nl Financiën Justitie en Veiligheid excl. DJI, IND, OM en Rechtspraak
Veen, Teetske van der  06-48133083 Teetske.Veen@rijksoverheid.nl - -
Water, Adrie van de 06-11449650 Adrie.Water@rijksoverheid.nl Justitie en Veiligheid/DJI -
Wortelboer, Ilse 06-15057144 ilse.wortelboer@rijksoverheid.nl Hoge colleges van Staat/ Algemene Rekenkamer, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW/DUO Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contactgegevens overige medewerkers

Contactgegevens
Kleef, Yukkie van  Yukkie.Kleef@rijksoverheid.nl
Verschuren, Hans  hans.verschuren@rijksoverheid.nl
Schie, Laurens van laurens.schie@rijksoverheid.nl
Raissouni, Chifae  Chifae.Raissouni@rijksoverheid.nl
Aspert, Peter van Peter.Aspert@rijksoverheid.nl
Linden, Bas van der  Bas.Linden@rijksoverheid.nl

Buurma, Luuk

Luuk.Buurma@rijksoverheid.nl

Moghimi, Darya

Darya.Moghimi@rijksoverheid.nl