Onderzoek en instrumentontwikkeling

Om organisaties en functies goed te kunnen vergelijken binnen het Rijk is een goede database onmisbaar. Rijksbreed onderzoek (zoals benchmarks) naar functies, nieuwe functiegroepen en positionering van nieuwe activiteiten levert de gegevens die nodig zijn om te kunnen vergelijken. Ook onderzoek dat bijdraagt aan vernieuwing van waarderen en belonen inclusief aanpassing van de bijbehorende systemen is hierbij belangrijk.

 • Rijksbreed onderzoek, benchmarks:
  • uitvoeren/bijdragen aan rijksbreed organisatie- en formatieonderzoek
  • onderzoek naar waarderings- en beloningsgrondslagen
  • uitvoeren van functie-benchmarks
  • onderzoek naar de vernieuwing van Fuwasys.
 • Implementatie van rijksbreed P&O-beleid:
  • advies bij de toepassing en implementatie van rijksbreed organisatie(inrichtings)beleid
  • opstelling van een Meerjarig Personeelsplan (MPP)
  • opstelling van een Strategisch Personeelsplan (SPP)
  • advies bij de toepassing van de gesprekscyclus Rijk
  • vormgeven van wendbaarheid in de organisatie-inrichting

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mailĀ organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl