Onderzoek en instrumentontwikkeling

Om organisaties en functies goed te kunnen vergelijken binnen het Rijk is een goede database onmisbaar. Rijksbreed onderzoek (zoals benchmarks) naar functies, nieuwe functiegroepen en positionering van nieuwe activiteiten levert de gegevens die nodig zijn om te kunnen vergelijken. Ook onderzoek dat bijdraagt aan vernieuwing van waarderen en belonen inclusief aanpassing van de bijbehorende systemen is hierbij belangrijk.

 • Rijksbreed onderzoek, benchmarks:
  • uitvoeren/bijdragen aan rijksbreed organisatie- en formatieonderzoek
  • onderzoek naar waarderings- en beloningsgrondslagen
  • uitvoeren van functie-benchmarks
  • onderzoek naar de vernieuwing van Fuwasys.
 • Implementatie van rijksbreed P&O-beleid:
  • advies bij de toepassing en implementatie van rijksbreed organisatie(inrichtings)beleid
  • opstelling van een Meerjarig Personeelsplan (MPP)
  • opstelling van een Strategisch Personeelsplan (SPP)
  • advies bij de toepassing van de gesprekscyclus Rijk
  • vormgeven van wendbaarheid in de organisatie-inrichting

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mailĀ organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl. Of vul onderstaand formulier in om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Aanvraag dienstverlening UBR|Organisatie-inrichting

Omschrijving aanvraag

Gegevens opdrachtgever

Gegevens contactpersoon

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om je aanvraag te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag te verwerken. Je aanvraag wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang we ze nodig hebben voor de afhandeling van je aanvraag/project.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *