Organisatie-inrichting

Als het gaat om organisatie-inrichting, evaluatieonderzoek of kennisdeling hebben onze adviseurs de expertise om organisaties vorm te geven en ze meer wendbaar en opgavegericht in te richten. Dit altijd in partnerschap met onze opdrachtgevers en aansluitend bij de ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid. Wij bieden advies, implementatie en begeleiding bij alle aspecten die relevant zijn voor de inrichting van een moderne Rijksdienst.

 • (Her)inrichten van organisaties:
  • advies over het ontwerp, de werkwijze en inrichting van organisaties
  • advies over en begeleiding van organisatie- en formatietrajecten
  • opstellen van Organisatie- en formatie(O&F)rapporten en/of capaciteitsplannen, eventueel inclusief de begeleiding van het besluitvormingsproces.
 • Evaluatieonderzoeken met betrekking tot organisatie-inrichting:
  • evaluatie van de organisatie en formatie,
  • evaluatie van verander- en implementatietrajecten,
  • planevaluatie, procesevaluatie en effectevaluatie.
 • Kennisdeling:
  • begeleiding van P&O-professionals, management, teams en medezeggenschap bij de toepassing van personeelsinstrumenten (zoals bijvoorbeeld het FGR, een capaciteitsplan of de Gesprekscyclus Rijk) in relatie tot het Rijkspersoneelsbeleid.
  • Fuwasys-training op maat
  • FGR-training op maat

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mailĀ organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl