Reorganisatie-advies

Reorganisaties zijn soms zo ingewikkeld, dat ze niet meer alleen vanuit een traditionele aanpak kunnen worden opgepakt. Opgavegericht organiseren kan hiervoor uitkomst bieden. Daar zijn ook mooie voorbeelden van. We zien dat bij grote veranderingen dit ook vaak de gewone werkwijze wordt.

grenzeloos samenwerken

Deze aanpak past ook bij het programma Grenzeloos Samenwerken.

 • Reorganisatieadvies/advies flexibel organiseren:
  • advies over het reorganisatieproces
  • inrichting van het reorganisatieproces
  • begeleiding van de uitvoering van het reorganisatieproces
  • advies over flexibele inrichtingsconcepten
  • toepassing flexibele inrichtingsconcepten

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl of vul onderstaand formulier in als je gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Aanvraag dienstverlening UBR|Organisatie-inrichting

Omschrijving aanvraag

Gegevens opdrachtgever

Gegevens contactpersoon

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om je aanvraag te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag te verwerken. Je aanvraag wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang we ze nodig hebben voor de afhandeling van je aanvraag/project.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *