Topfuncties en topstructuren

Het invulling geven aan topstructuren en het indelen van topfuncties vereist veel kennis van de Rijksdienst en ervaring met dit soort opdrachten. Organisatie-inrichting heeft deze ervaring omdat we betrokken zijn geweest bij herindeling van departementen, vormgeving van nieuwe topstructuren en benchmarks van topfuncties. Toetsing aan het Rijksbrede beleid voor de inrichting van topstructuren en –functies is hierbij vanzelfsprekend.

  • Onderzoek topformatie en -functies:
    • Advies, begeleiding bij de indeling van topfuncties
    • penvoering bij de inrichting van topstructuren
    • begeleiding van het besluitvormingsproces.

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl