Extra beveiligings- en facilitaire diensten

De RBO heeft ook extra beveiligingsdiensten en facilitaire diensten.