Marlene van Straalen, interim manager UBR|RBO

Marlene van Straalen is voor de periode van een jaar gestart als interim manager bij UBR|RBO. Zij volgt Alfons Mooren op, die per 1 maart werkzaam is als programmamanager bij het UBR|Ontwikkelbedrijf.

Brede bedrijfsvoeringsachtergrond

Marlene heeft een brede achtergrond binnen de bedrijfsvoering bij diverse organisaties zoals, het Korps Landelijke Politiediensten, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Marlene heeft verschillende leidinggevende functies bekleed en is werkzaam geweest als programmamanager waarbij zij nauw betrokken was bij de overgang van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het P-direkt systeem. Sinds 2015 is Marlene werkzaam bij het UBR|Ontwikkelbedrijf en vervult zij rijksbrede interim opdrachten.