RBO beveiligt United Nations Public Service Forum

Een groot team evenementbeveiligers van de RBO heeft het United Nations Public Forum beveiligd. Op 22 en 23 juni was Nederland co-host (samen met de VN) van dit evenement. Het gemêleerde gezelschap bestond uit ministers en topambtenaren, wetenschappers, vertegenwoordigers van Non Goverment Organisation (NGO’s) en studenten.  Ruim 600 deelnemers uit ca. 80 landen hebben het  evenement bijgewoond. Bij zo’n groot evenement worden hoge eisen gesteld aan veiligheid en beveiliging. 

Veilig evenement door spotten en surveilleren

De RBO beschikt over een goed opgeleid en ervaren team van evenementbeveiligers. Het team is  ingezet voor de beveiliging op en rondom de locatie. Veel aandacht ging uit naar het veilig stellen van de omgeving  door te surveilleren en te spotten (signaleren afwijkend gedrag). Ook voor de toegangscontrole is het team ingezet. Zij bemande drie scanstraten zodat ook de veiligheid in het pand werd gewaarborgd.

Veiligheidsstraat RBO
Beeld: UBR|RBO

Bureau Specials partner in evenement beveiliging

Bureau Specials is onderdeel van de RBO en adviseert opdrachtgevers over de beveiliging van een evenement. Daarnaast organiseert en coördineert Bureau Specials de volledige inzet van evenementbeveiligers.

Marlene van Straalen
Beeld: UBR|RBO

“RBO is uitgegroeid tot een beveiligingsorganisatie die op jaarbasis meer dan 100 Rijksevenementen beveiligd. De vraag naar advies en inzet van beveiliging op deze evenementen neemt enorm toe. Afgelopen jaar is daarom bewust extra geïnvesteerd in de kennis en kunde van de evenementbeveiligers van de RBO. Ik kan dan ook met trots zeggen dat we een zeer bekwaam en enthousiast team van beveiligers kunnen inzetten bij Rijksevenementen.”

Marlene van Straalen,

Algemeen Manager Rijks Beveiligings Organisatie a.i.