Gunning aanbesteding beveiligingsdiensten bekend

Afgelopen december is de aanbesteding voor beveiligingsdiensten van locaties van Rijkswaterstaat (RWS) en het Openbaar Ministerie (OM) afgerond. De aanbesteding is goed verlopen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Ministerraad besluit uit 2013: inbesteding beveiligingsdiensten Rijks Beveiligings Organisatie. De aanbesteding voor deze twee Rijksonderdelen is gegund aan de marktpartijen Trigion Beveiliging BV en Royal Security Services BV. De marktpartijen gaan aan de slag onder regie van de RBO (onderdeel van UBR).

Advies en implementatie

Vanaf het vierde kwartaal 2018 start de dienstverlening en coördineert de RBO de inzet en uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden door de marktpartijen. Iedere locatie vraagt om andere aandachtspunten. De komende periode adviseert de RBO aan RWS en het OM over een optimale inrichting van de beveiliging, uitgewerkt in een advies of beveiligingsplan. In een schouw inventariseren we de te beschermen belangen en risico’s en vertalen we dit door naar een advies. Op basis van dit advies worden de beveiligingsdiensten ingericht.

Samen met onze partners werkt de RBO aan een veilige Rijksoverheid. Dat doen we 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.