Beveiliging Rijkswaterstaat onder regie van Rijks Beveiligings Organisatie

RWS is geen onbekend terrein voor de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO). Met spraakmakende locaties als de Oosterscheldekering en de Schelderadarketen heeft de RBO al de nodige ervaring met beveiligen voor Rijkswaterstaat opgedaan. Op 5 november 2018 start de RBO met de beveiliging van nog eens ca. 150 locaties van Rijkswaterstaat (RWS), zoals districtskantoren, verkeerscentrales, steunpunten, loodsen, bruggen en tunnels. Beveiligen doet de RBO 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Op 31 oktober vond de ondertekening van de dienstverleningsafspraak plaats tussen de RBO en Rijkswaterstaat. De bijeenkomst was in samenwerking georganiseerd met de Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO), die voor haar dienstverlening ook een overeenkomst met RWS heeft afgesloten.

RBO RWS
Van links naar rechts: Marlene van Straalen, algemeen manager Rijks Beveiligings Organisatie, José van Aerle, chief financial officer Rijkswaterstaat en Nicolet Dukker, directeur Rijks Schoonmaak Organisatie.

Advies en uitvoering

Afgelopen periode heeft de RBO achter de schermen samen met Rijkswaterstaat hard gewerkt om op 5 november zorg te kunnen dragen voor een optimale beveiliging. RBO heeft alle locaties zorgvuldig bekeken en geadviseerd over een goede inrichting van de beveiliging. Op de locaties van Rijkswaterstaat worden beveiligers en receptionisten ingezet. Ook werken we met mobiele surveillance en dragen we zorg voor alarmopvolgingen. De beveiligingsprofessionals vervullen een onmisbare advies- en signaalrol als het gaat om de veiligheid op rijkslocaties. Voor de beveiliging maakt de RBO naast eigen beveiligingsprofessionals ook gebruik van beveiligers en receptionisten van particuliere beveiligingsorganisaties.

Samen verantwoordelijk

Veiligheid op rijkslocaties is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen zorgen we voor een veilige Rijksoverheid.

www.rijksbeveiliging.nl