DV&O en RBO ondertekenen samenwerkingsconvenant opleidingsprogramma RBO

Het beveiligingsvak is continu in beweging. Het is daarom van groot belang dat de beveiligers van de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) zich blijvend kunnen ontwikkelen in hun vakgebied. Afgelopen jaar hebben professionals van de RBO en de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) gezamenlijk een nieuw praktijkgericht opleidingsprogramma ontwikkeld dat RBO-medewerkers helpt de vakkennis en vaardigheden actueel te houden. Op maandag 7 januari ondertekenden Erik de Borst (algemeen directeur DV&O) en Marlene van Straalen (algemeen manager RBO) het samenwerkingsconvenant 2019-2020 voor het nieuwe RBO-opleidingsprogramma.

Marlene van Straalen (RBO) en Erik de Borst (DV&O) bij de ondertekening.

Marlene van Straalen: ‘Beide organisaties houden zich bezig met veiligheid en dragen zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers door een jaarlijks terugkerend opleidingsprogramma. Het was dus een logische stap om hier gezamenlijk in op te trekken. Ik ben zeer blij met de samenwerking. Ik wil alle collega’s van DV&O en RBO die het nieuwe opleidingsprogramma hebben vormgegeven hartelijk danken. Door hun kennis en kunde beschikken we nu over een opleidingsprogramma dat nog beter is afgestemd op de praktijk.’

Erik de Borst: ‘De symbolische waarde van dit convenant is groot! En nu gaan we het concreet maken! Veiligheid doe je immers samen!’

Op maandag 14 januari gaat het nieuwe opleidingsprogramma binnen de RBO van start.

Over de DV&O

DV&O is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan veiligheid en justitie gelieerd zijn. Zie ook de website.

Over de RBO

Met een wakend oog en een vriendelijke groet werken ruim 1200 beveiligingsprofessionals aan een veilige Rijksoverheid. We beveiligen 400 (rijks)locaties door heel Nederland en jaarlijks meer dan 150 rijksevenementen. Dat doen wij 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Werken aan een veilige Rijksoverheid doen we niet alleen maar altijd in samenwerking met onze afnemers, rijks- en veiligheidspartners. Lees verder op www.rijksbeveiliging.nl.