Publicatie aanbesteding rijksbrede beveiligingsdiensten op TenderNed

Op 22 maart jl. is de Europese aanbesteding rijksbrede beveiligingsdiensten 2020-2024 gepubliceerd op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

De Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) verzorgt beveiligingsdiensten voor de Rijksoverheid. In de uitvoering van onze dienstverlening maakt de RBO gebruik van de inzet van particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s). Een deel van de huidige overeenkomsten met de PBO’s lopen tot eind maart 2020. Om de dienstverlening van de RBO voort te kunnen zetten, wordt de levering van beveiligingsdiensten door PBO’s opnieuw uitgevraagd. Dit gebeurt via een Europese aanbesteding. De periode loopt van april 2020 tot april 2024.

Nu de aanbesteding is gepubliceerd hebben de particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s) de mogelijkheid om zich in te schrijven op de aanbesteding. Na de sluitingsdatum vindt de beoordeling plaats van de inschrijving en wordt de opdracht gegund aan de winnende partij(en). Wij verwachten aan het einde van de zomer nieuwe overeenkomsten af te kunnen sluiten met de PBO’s.