Uitbreiding dienstverlening RBO

Ook in 2019 en 2020 verwelkomt de RBO nieuwe afnemers en sluiten diverse rijksonderdelen aan bij onze beveiligingsdienstverlening.

Het gaat vooralsnog om met name de fysieke beveiliging van ongeveer 90 (rijks)locaties, verspreid door heel Nederland, waaronder:

• Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Op 1 maart jl. is de RBO van start gegaan met het beveiligen van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.
De Rijksacademie is gevestigd aan de Zeestraat in Den Haag. verzorg opleidingen en congressen op het terrein van audit, financieel management, bedrijfsvoering en economie.De Rijksacademie valt onder de verantwoordelijkheid van regiomanager Pascal Smits en rayonmanager Ricardo van den Brink.

• Openbaar Ministerie

De aansluiting van het Openbaar Ministerie (OM) staat gepland voor 1 oktober 2019 Deze aansluiting omvat circa 12 panden, verspreid over het land.
In 2018 heeft de RBO zowel voor de aansluiting van Rijkswaterstaat als voor de aansluiting van het OM contracten afgesloten met Trigion en Royaal Security Services.
De komende periode gaat de RBO met haar partners druk aan de slag om de beveiliging van het OM in te richten.

• Vervolg Rijkswaterstaat

Nadat in 2018 ruim 150 locaties van Rijkswaterstaat (RWS) Corporate Dienst bij de RBO , breidt het verzorgingsgebied van de RBO zich verder uit .
Het gaat om zowel locaties van de landelijke als de regionale diensten van RWS waaronder voornamelijk infrastructurele objecten (zoals sluizen, bruggen en tunnels).
De implementatie van de dienstverlening vindt verspreid plaats over 2019 en 2020.