DOSCO en UBR ondertekenen intentieverklaring samenwerking

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) bezegelden vandaag hun samenwerking. Commandant Defensie Ondersteuningscommando, luitenant-generaal Emile van Duren en directeur Uitvoeringsbedrijf Rijk (UBR), Mo Jaber el Meftahi tekenden daarvoor een intentieverklaring.

Mo Jaber (links) en luitenant-generaal Emile van Duren ondertekenen de intentieverklaring

De organisaties vertonen raakvlakken als het gaat om de dienstverlening. Het is dan ook een logische stap om gezamenlijk te kijken waar kansen liggen als het gaat om samenwerking. Beveiliging is één van de thema’s waarop de samenwerking verder vormgegeven wordt.

De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) en de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) van het UBR gaan de beoogde samenwerking verder vormgeven.

Luitenant-generaal Van Duren: “Mooi dat we deze stap kunnen zetten. Hiermee geven we invulling aan flexibiliteit, adaptiviteit, en rijksbrede samenwerking. Door van elkaar te leren kunnen we de ondersteuning verder verbeteren.”

Mo Jaber vult aan: “Het is belangrijk dat wij rijksbreed blijven kijken hoe we slim kunnen samenwerken en kennis en inzet kunnen delen. Defensie en UBR zijn al trouwe samenwerkingspartners. Met dit convenant constateren wij nog meer kansen te zien in een intensievere samenwerking en gaan we hier actief mee aan de slag.”